ÇMO'DAN KÜTAHYA`DA SİYANÜR HAVUZUNDA YAŞANAN KAZA İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

08.05.2011

Çevre Mühendisleri Odası, Eti Gümüş A.Ş.`nin Kütahya`da bulunan maden işletmesinde atık depolama barajında meydana gelen kaza üzerine 8 ve 9 Mayıs 2011 tarihlerinde iki basın açıklaması yaptı.

 

KÜTAHYA‘DA SİYANÜR HAVUZUNDA YAŞANAN KAZA İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
9 Mayıs 2011

Eti Gümüş A.Ş.‘nin Kütahya‘da bulunan maden işletmesinde atık depolama barajı 07.05.2011 tarihinde saat 15:30‘da kısmen yıkılmıştır. Atık barajının iki numaralı havuzu ile üç numaralı havuzu arasındaki üç numaralı seddenin bir kısmı yıkılmış ve atık malzeme iki numaralı havuzu doldurmuştur. İki numaralı seddenin üzerinden siyanürlü atık taşarak bir numaralı havuza akmaya başlamıştır. Tüm atık yükü son seddeye yüklenmiş durumdadır. 25 milyon ton siyanürlü atık her an son seddeyi de yıkıp barajı aşabilir. Tesisin bir an evvel faaliyetini durdurulması gerekmektedir. Tesis faaliyetlerini geçici durdurmalarla bu soruna çözüm aranmamalıdır. Siyanür ile yapılan maden faaliyetleri ölümü, açlığı ve sefaleti beraberinde getirmektedir.

Macaristan‘daki Facianın 25 Katı Daha Büyük Bir Felaket Kapıda

Atık havuzunda biriktirilen 25 milyon ton siyanürlü atık her an baraj seddesini aşıp köyleri çamur altında bırakabilir. Bölgede ve tesiste yapılan incelemelerde tesisin yakınında bulunan dört köyün büyük tehlike altında olduğu tespit edilmiştir. Macaristan‘da geçtiğimiz yıl yaşanan ve tüm dünyayı tedirgin eden atık barajı felaketinin 25 katı daha büyüğü Kütahya‘da her an yaşanabilir.

Dört Köyün Zaman Kaybedilmeden Boşaltılması Gerekmektedir.

Atık havuzunun yıkılması halinde Köprüören, Kızılcakaya, Yoncalı ve Örenköy tamamen siyanürlü atık altında kalacak binlerce insan hayatını kaybedecektir. Köylerin içme sularına şu anda bile siyanür karıştığı düşünülmektedir.

Kamuoyu Neden Bilgilendirilmemektedir?

Tesis yetkilileri ve Çevre ve Orman Bakanlığı görevlileri halka ve Meslek Odalarına bilgi vermemektedir. İçme sularında yapılan ölçümlerin sonuçları bir an evvel kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Atık Barajının Çökmesi Halinde Siyanür Karadeniz‘e Karışacaktır.

Atık barajının taşması halinde siyanürlü atık su, Porsuk Çayı ile önce Eskişehir‘de Sakarya Nehrine ve sonrada Karadeniz‘e ulaşacaktır. Geçtiği tüm şehirlerde ciddi zehirlenme ve ölümlere yol açacak bu tehlike ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın gerekli önlemleri almakta yetersiz kaldığı ve önceki aylarda Bakanlık tarafından hazırlatılan raporlarla ilgili de gerekli önlemlerin alınmadığı görülmektedir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

 

  KÜTAHYA SİYANÜR TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA!
8 Mayıs 2011

Kütahya‘daki ETİ Gümüş A.Ş.‘ye ait gümüş madeni tesisinde yer alan, yüzölçümü 110 hektar olan ve 25 milyon ton kapasiteli atık barajının setlerinden birinin dün akşam itibari ile çökmesi sonucu, bölgede siyanürlü atığın çevreye yayılma riski bulunmaktadır.

Siyanür konsantrasyonu yaklaşık 1000 mg/L olan atığın çevreye yayılması durumunda bölgenin ve havzanın ciddi çevresel kirlilik ile karşı karşıya kalacağı ve bunun sonucunda halk sağlığının ciddi bir şekilde tehlike altına gireceği su götürmez bir gerçektir.

24 yıldır faaliyette olan tesisin özelleştirme sonrası üretim kapasitesinin artması nedeniyle atık barajlarında yük yoğunluğu artmıştır. Baraj setlerinin bu yoğun yükü kaldıramaması nedeniyle bir bir çökmeye başlamasının ardından tesis üretimini bugün itibari ile durdurmuştur. Ancak siyanürlü atıkların çevreye yayılma risk düzeyi hala ciddiyetini korumaktadır.

Odamız Yönetim Kurulu ve Teknik Ekibi olayla ilgili gerekli bilgileri almak ve yerinde gözlem yapmak için tesisin bulunduğu sahaya ulaşmış bulunmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı teknik bilgiler, ekibimizin sahada yapacağı inceleme çalışmaları sonucunda hazırlanacak rapor ile birlikte internet sitemiz üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu