DİSK'İN KAPISINA ZİNCİR VURULMASI VE YÖNETİCİLERİNİN TEHDİT EDİLMESİ HAK ARAMA MÜCADELESİ OLAMAZ!

29.07.2015

KESK, TMMOB ve TTB, 9 Temmuz 2015 tarihinde DİSK'in İstanbul Şişli'de bulunan bina kapısının zincir ve kalaslarla kapatılmasıyla başlayan ve gelinen noktada DİSK'e yönelik saldırı, hakaret, karalama ve tehdide dönen olaylarla ilgili olarak 29 Temmuz 2015 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı. 

BASIN AÇIKLAMASI

DİSK'in Kapısına Zincir Vurulması ve Yöneticilerinin Tehdit Edilmesi Hak Arama Mücadelesi Olamaz!

9 Temmuz 2015'de Türkiye İşçi Sınıfı'nın en değerli örgütlerinden DİSK'in İstanbul Şişli'de bulunan binasının kapısı zincir ve kalaslarla kapatılmış, DİSK binası kullanılamaz hale getirilmiştir. Buna gerekçe olarak Genel İş Sendikası'nda işten çıkarılan bir çalışanın hak arama mücadelesi gösterilmiştir. DİSK Binası tam dört gün kullanılamamıştır.

DİSK yöneticileri tarafından bayram sonrasında istihdam sorununun da çözüleceği bildirilmesine rağmen DİSK önündeki eylemler bitmemiş, bu sırada doğru bulmadığımız görüntüler yaşanmıştır.

Bu olayların öncesinde ve sonrasında başta DİSK Genel Başkanı ve Genel Sekreteri olmak üzere DİSK yöneticilerine yönelik hakaret ve tehdit içerikli yayınlar ve açıklamalar yapılmıştır. Açıktır ki gelinen nokta bir işçinin hak arama mücadelesi olmaktan çıkarılmış, saldırıya, hakarete, karalamaya, tehdide dönüşmüştür.

Kuşkusuz hak arama mücadelesi tüm emekçilerin en meşru hakkıdır. İç sorunların çözümü ve hak arama platformları, mekanizmaları sendikaların/konfederasyonların taban iradesinin belirleyici olduğu Genel Kurullarında karar altına alınan tüzüklerinde ifadesini bulmaktadır. Dolaysıyla sorunların çözümü diyalog ve tüm dinamikleri bağlayan, birarada tutan tüzükte ifadesini bulan organların çalıştırılmasıyla mümkündür. Bunun yerine DİSK gibi Türkiye'de emek ve demokrasi mücadelesinin vazgeçilmez bir parçasının kapısı zincirlenerek, yöneticileri tehdit edilip aşağılanarak yapılırsa  bunun anlamı farklıdır.

KESK, TMMOB ve TTB olarak DİSK'e yönelik saldırıları ve tehditleri kabul etmediğimizi, sorunun bir an önce diyalogla çözüme kavuşmasını beklediğimizi bildiririz. Türkiye'deki emek ve demokrasi mücadelesinde DİSK ile birlikte yürüme kararlılığımızı kamuoyuna duyururuz.

KESK

TMMOB

TTB