EMO: ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ’NİN HEDEF ALINMASINI KINIYORUZ!

07.03.2022

Elektrik Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu, Rusya’nın Ukrayna’da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırmasına ilişkin 5 Mart 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI
ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ`NİN HEDEF ALINMASINI KINIYORUZ!

Rusya ile Ukrayna arasından uzun zamandır devam eden gerginlik 24 Şubat 2022 tarihinde savaşa dönüşmüş, nükleer enerjinin insanlığın geleceği için ne kadar büyük bir tehdit oluşturabileceği bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Rusya Ukrayna`da bulunun dört nükleer santrali açık hedef haline getirirken, Çernobil nükleer santralinin bulunduğu bölgeyi işgal etmiş, bununla da yetinmeyip caydırıcı güç olan nükleer silahlarını kullanıma hazır hale getirdiğini duyurmuştur. NATO genişlemesi amacı ile gerilim yaratan ABD`nin kıyamet günü uçağı denilen ve eğitim amaçlı bile olsa nükleer bomba taşıyan uçağını uçurması da yeni bir tehdittir.

Saldırının 9. Gününde amaçladığı hedef doğrultusunda hareket eden Rusya, tehditlerini eyleme dönüştürüp Avrupa`nın en büyük nükleer santrali olan patlaması halinde Çernobil Nükleer Santrali`nin tam on katı etkiye sahip olacak Zaporijya Nükleer Santralı`na ateş açmıştır.  Saldırı sonrası santraldaki radyasyon seviyelerinde herhangi bir değişiklik yaşanmadığı, santral bölgesinde çıkan yangının söndürüldüğü ve can kaybının olmadığı açıklansa da adeta şuursuzca yapılan bu girişim dünyanın yeniden nükleer santralların yarattığı tehlike ile yüzleşmesine neden olmuştur.     

Çernobil ve Fukuşima facialarının yarattığı etki henüz giderilmemişken Rus hükümetinin, bölgede gücünü arttırmak ve içinde bulunduğu enerji krizine çözüm bulmak adına uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak yaptığı saldırıyı kınıyoruz. Nükleer santralların barındırdığı risklerin canlılar üzerinde bir tehdit unsuru olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunun altını çiziyoruz.

Ülkemizi yönetmekte olan, 20 yıllık iktidarı boyunca nükleer santral kurma hayali kuran siyasi iktidarı sorumluluğa davet ediyor, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan çıkartması gereken sonucu göz önünde bulundurarak, Mersin Akkuyu`da Rusya tarafından inşa edilen nükleer güç santralinin ve santral projelerinin derhal durdurulmasını, ülkemizin nükleer silahlardan arındırılmasını istiyoruz. 

Kamuoyunun savaşa odaklandığı şu günlerde "krizi fırsata çevirme" mantığıyla hareket eden AKP milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı`na sunulan, 28 Şubat 2022 tarihinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonu`nda, 1 Mart 2022 tarihinde sabaha karşı da Ana Komisyonda kabul edilen Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi`nin iptal edilmesini, Nükleer Düzenleme Kurumu`nun kapatılmasını talep ediyoruz.

Ruslar tarafından kurulup işletilecek olan nükleer santralin milli güvenliğimiz için direkt büyük bir tehdit oluşturacağını hatırlatıyor, santralda meydana gelecek bir kaza ya da saldırının doğuracağı ağır sonuçların telafisinin mümkün olmayacağına bir kez daha dikkat çekiyoruz.  

Ülke kaynaklarının; pahalı, riskli, kirli ve bizi Rusya`ya bağımlı hale getirecek, toplumsal hiçbir yararı olmayacak, aksine büyük yaşamsal riskler barındıran nükleer güç santrallerine feda edilmesini, halkımızın geleceğinin karanlığa sürüklenmesini kabul etmiyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
47. DÖNEM YÖNETİM KURULU
5 Mart 2022