EMO:SENDİKAL ÖRGÜTLENME VE GREV HAKKI ENGELLENEMEZ!

24.06.2014

Elektrik Mühendisleri Odası, son günlerde artan sendikal örgütlenme ve grev hakkına müdahalelere ilişkin 24 Haziran 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

SENDİKAL ÖRGÜTLENME VE GREV HAKKI ENGELLENEMEZ!

Tüm dünyada ve ülkemizde kapitalizmin vahşileştiği, çalışma haklarının sürekli gasp edildiği ve örgütlenme hakkının yok sayıldığı bir dönem yaşanmaktadır. Siyasal iktidar-sermaye baskısı sendikal hareketi giderek sindirmekte, bunun için her türlü yasal ve yasa dışı yönteme başvurulmaktadır.

Son günlerde de ardı ardına sendikal örgütlenmeye ve sendikal haklara karşı müdahalelerle karşılaşılmaktadır. Seyitömer Termik Santralı‘nın özelleştirilmesinin ardından satın alan şirket Çelikler Holding, işten attığı 18 kişinin çalışma haklarını savunmaları nedeniyle 750 işçinin işine son verebilmiştir. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santral işçileri, özelleştirme sonrası işsiz kalma ya da kötü koşullarda çalışma tehdidine karşı haklarını savunmak için iş bırakma dahil mücadele yürütmektedirler. Bugün Türkiye‘nin en büyük grevlerinden biri olan Kristal İş Sendikası‘nın Şişecam‘da 5 bin 800 işçi ile birlikte yürüttüğü grevi kırmak üzere fabrikadan yasa dışı olarak mamul madde çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıkmıştır. Sütaş‘ta sendikaya üye oldukları için işten atılan 26 işçinin mücadelesi de sürmektedir.

Ne yazık ki iktidar çalışanların haklarının gasp edilmesine ortak olmakta, sermaye ile birlikte hareket etmektedir. Özelleştirmeler çalışanların güvencesizleştirilmesinin, işsizlik ya da kötü koşullarda çalışma cenderesine sokulmasının bir adımı olurken; diğer taraftan sarı sendikacılık yaygınlaştırılarak sendikal hareketin etkinliği yok edilmekte, yasalarla da sendikal güvenceler bir bir ortadan kaldırılmaktadır. Çalışma yaşamı alanında "ileri demokrasi"nin birbirinden güzel örneklerini sergileyen AKP iktidarının 1 Mayıs‘ı tatil ilan ederken kullandığı göz boyayıcılığı, sıra hak taleplerine geldiği zaman biber gazlı müdahalelerle ortaya saçılmaktadır. Son olarak Soma‘da yaşanan katliamın ardından gündeme gelen taşeronlaşma sıkıntısı karşısında "milli irade"nin tepkisiyle karşılaşan iktidar, taşeronlaştırma konusunda vaatlerde bulunmuş, ancak vaatler bir yana memurların bile çalışma güvencelerini ortadan kaldıran düzenlemeleri gündeme getirmiştir. Madencilerin çalışma süresini 36 saate indirmeye çalışan düzenlemede kelime oyunu yapılarak, "yeraltında çalışma süresi" denilmiş ve 45 saati bu kez de yer üstünde doldurması söz konusu edilmiştir.

Sendikal örgütlenmeye ve sendikal haklara karşı yapılan müdahaleler nedeniyle üyelerimizin çalışma koşulları da olumsuz etkilenmektedir. Taşeronlaşma ve sendika etkinliğinin kırılması işçi sağlığı ve işçi güvenliğini yok etmekte, Soma‘da olduğu gibi katliamlar yaşanmaktadır. Tüm üyelerimizi çalıştıkları işyerlerinde sendikal örgütlenme ve grev mücadelelerine destek olmaya çağırıyoruz.
İktidarı ve işverenleri çalışanların haklarına saygılı olmaya, en başta sendikal örgütlenme olmak üzere grev haklarını kullanmaları karşısında yasadışı yöntemlere başvurmaktan derhal vazgeçmeye, siyasal iktidarı ezilen geniş halk kitlesini oluşturan çalışanların haklarını korumak üzere göreve davet ediyoruz.

Elektrik Mühendisleri Odası
44. Dönem Yönetim Kurulu
24 Haziran 2014