HKMO: 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILINDA YARALARIMIZ HÂLÂ AÇIK

06.02.2024

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla 6 Şubat 2024 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILINDA YARALARIMIZ HÂLÂ AÇIK

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Ekinözü ilçelerinde gerçekleşen ve çevre illerde de büyük yıkıma sebep olan, onu meslektaşımız olmak üzere resmi rakamlara göre on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yüz binlercesinin yaralandığı, şehirlerimizin enkaz yığını haline geldiği, çadırların satıldığı, kayıplarımızın bile net olarak açıklanmadığı, enkazlara ulaşılamadığı ve bugün hâlâ yaralar sarılmadan konteynerde yaşamların sürdüğü depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti.

HKMO olarak deprem kuşağında olan şehirlerimizin ve yapılarımızın depreme hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini sürekli tekrarladık. Yapılan bilimsel uyarılara uyarılara, TMMOB ve meslek odalarımızca yayımlanan raporlara, gerçekleştirdiğimiz tüm bilimsel etkinliklere rağmen bugüne kadar depreme hazırlık konusunda halen gerekli ve yeterli adımlar atılmadı. Sermayenin öncelikleri doğrultusunda bugüne dek yapılan uygulamalar ve alınan kararlar ne yazık ki 6 Şubat’ta kentlerimizi adeta toplu mezara dönüştürdü. 

Şehirlerimizin ve yapılarımızın depreme karşı hazır olmaması, devletin sağlıklı işleyen bir afet ve acil durum yönetim planının olmaması gibi sorunlar; 6 Şubat depremleri sonrası arama-kurtarma faaliyetlerinin organize edilememesine, enkaz altında yüz binlerce kişiye günlerce ulaşılamamasına neden oldu. Devamında ise milyonlarca depremzede vatandaşımız kendi çabalarıyla hayatta kalmaya, enkaz altındaki yakınlarını çıkarmaya, yardımsever halkımızın ve başta TMMOB, bağlı odalar ve sivil kuruluşların inisiyatifi ile sağlanan desteklerle hayatta kalmaya, temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. HKMO olarak bizler de tüm örgütlü gücümüzle depremin ilk gününden itibaren büyük bir seferberlik içinde olduk. İnsani yardım, arama-kurtarma, hasar tespiti, bölgenin haritasının üretilmesi, lojistik, teknik destek, barınma, üyelerimize ekipman ve konteyner sağlama ve enkaz kaldırma çalışmaları sonrası kentin teknik problemlerini çözme noktasında halkımızın ve üyelerimizin hep yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

Aradan geçen bir yıla rağmen içimizdeki acılar dinmedi ve depremin yaraları da halen sarılamadı. Doğal afetlerin felaketlere dönüşmemesi için bilimin ve tekniğin ışığında toplumu önceleyen planların yapılması ve uygulanması, denetimsiz ve ruhsatsız yapılara göz yumulmaması, inşaat sermayesini değil halkı önceleyen kentsel dönüşüm planlarının hayata geçirilerek afet riski altındaki yapıların bir an önce dönüştürülmesi, imar aflarının bir daha ülke gündemine asla gelmemesi, yapı, üretim ve denetim sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilerek devlet denetiminin piyasacı değil kamucu bir anlayışla yapılması başta olmak üzere deprem coğrafyası olan ülkemizde geçmişten ders alınarak doğaya karşı değil doğayla barışık uygulamalarının hayata geçirilmesi, ülkemizde yaşayan tüm canlılar için hayati gereklilik ve bizler de her zaman ve her koşulda bu gereklilikleri yinelemeye devam edeceğiz. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm canlarımızı tekrar saygı ile anıyor, bilimsel ve teknik doğrular ışığında yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğimizi yinelemek istiyoruz.   

 

TMMOB
 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası