İDRİS GÜLLÜCE’NİN MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİTLERİ TMMOB’YE SÖKMEZ

20.05.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin bugünkü (20 Mayıs 2015) Sabah, Star ve Takvim gazetelerinde yer alan açıklamaları üzerine bir basın açıklaması yaptı.

İDRİS GÜLLÜCE’NİN MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİTLERİ TMMOB’YE SÖKMEZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, bugünkü (20 Mayıs 2015) Sabah, Star ve Takvim gazetelerinde yer alan açıklamalarıyla bir kez daha TMMOB’ye gözdağı vermeye çalışıyor.

Haberlere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “üyelerden gelen şikayetler” üzerine TMMOB’ye bağlı 3 oda (Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası) hakkında işlem başlatmış. İktidarın sesi gazetelerin haberi yapan muhabiri Orman Mühendisleri Odası’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde olmadığını da bilmiyor.

Biz bu haberlere alıştık.

AKP İktidarı bunu hep yapıyor. Ülkenin doğal kaynaklarını, kamusal varlıklarını peşkeş çekme politikalarının önünde engel olarak gördüğü TMMOB’yi kimi zaman mevzuat değişiklikleri, kimi zaman 31 yıl uygulanmamış 12 Eylül darbe dönemi düzenlemelerine dayanan idari ve mali vesayet, kimi zaman bakanlarının, belediye başkanlarının beyanatları ile hedef alıyor.

Daha önce de söyledik yine söylüyoruz;

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın tehditleri bizi bu ülke için mücadeleden vazgeçiremez. Bu tehditler, TMMOB’yi ve bağlı odalarını AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmekten,  ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücüyle çalışmaktan döndüremez.

Biz, bilimin ve tekniğin ışığında, tüm birikimlerimizi halkın yararına kullanmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

TMMOB Yasası’nı değiştirmeye hazırlanan ama bir türlü TMMOB’ye randevu veremeyen Bakana da 7 Haziran’dan sonra bir kez daha görüşelim diyoruz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı