İKTİDARIN RANT HIRSI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

09.09.2014

TMMOB Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan, İstanbul-Mecidiyeköy'de meydana gelen ve 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazası üzerine 9 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKTİDARIN RANT HIRSI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Soma’nın üzerinden çok geçmeden yeni bir işçi katliamı ile karşı karşıyayız. 06.09.2014 tarihinde saat 19:00 civarında Ali Sami Yen Stadı yıkılarak ranta açılan, rezidans inşaatında personel ve yük taşımada kullanılan asansörün 32. kattan zemine çakılması sonucu gencecik 10 canımızı daha iş cinayetlerine kurban verdik.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hazırlanması sırasında taraf olarak emek ve meslek örgütlerinin önerilerini dikkate almayan, bu alanı ticarileştiren ve ranta açan anlayışın sahibi iktidar, bu cinayetlerin birinci derece sorumlusudur.

Soma katliamından sonra Meclis gündemine gelen ve kamuoyuna “Soma Yasası” olarak duyurulan torba kanunda, Soma’ların bir daha yaşanmaması için yapılması gereken düzenlemelerin dışında her şeyin yer alıyor olması iktidarın zihniyetini tam olarak ortaya koymaktadır.

Tekrarlıyoruz, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında derhal emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla yeni düzenlemeler yapılarak uygulamaya geçirilmelidir. Tarafların eşit olarak temsil edildiği, özerk bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü kurularak, işçi sağlığı ve güvenliği ile halk sağlığı alanındaki düzenlemelerin ve denetimlerinin, siyasi iktidar ve anlayışından bağımsız olarak yapılması sağlanmalıdır.

H. Can Doğan
TMMOB Genel Sekreter V.