MADENMO: İKTİDARIN MEŞRUİYETİ MAFYA LİDERLERİNİ HİMAYE ETMEKTEN DEĞİL,HUKUKA BAĞLILIKTAN KAYNAKLANIR

19.11.2020

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 19 Kasım 2020 tarihinde "İktidarın Meşruiyeti Mafya Liderini Himaye Etmekten Değil, Hukuka Bağlılıktan Kaynaklanır. Tehditçi Çeteler İçin Acilen Yasal Süreç Başlatılmalıdır." başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İKTİDARIN MEŞRUİYETİ MAFYA LİDERLERİNİ HİMAYE ETMEKTEN DEĞİL, 
HUKUKA BAĞLILIKTAN KAYNAKLANIR.
TEHDİTÇİ ÇETECİLER İÇİN ACİLEN YASAL SÜREÇ BAŞLATILMALIDIR.

Devlet, toplumun bir arada barış içerisinde yaşaması için herkesin uyması zorunlu olan kuralları koyan, bu kuralları toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde güncelleyen ve denetleyen, uymayanlara gerekli cezai yaptırımlar getiren egemen bir siyasal örgütlenmedir. Devletin bu yetkileri her şeyden önce koyduğu kurallara kendisinin uyması, hukuka ve yasalara bağlı kalması ile mümkündür. Ne yazık ki mevcut iktidar her geçen gün bu yaklaşımdan uzaklaşmakta, yönetememe krizi nedeniyle mafyatik yapılardan medet umar hale gelmekte, çete liderlerinin hamiliğine soyunmaktadır. 

Bu durumun son örneği dün yaşanmıştır. Daha önce AKP-MHP affıyla ceza evinden çıkartılan bir çete başı, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak açık tehditlerde bulunmuştur. Bir hukuk devleti içerisinde yaşanması mümkün olmayan bu durumun ülkemizde yaşanıyor olması fevkalade düşündürücüdür. İşin daha da vahim tarafı, bu tehditin yapılması değil, tehdit edenlere bu cesaretin verilmesi, çete liderlerinin böylesi tehditler yapabileceği siyasal ortamın yaratılmış olmasıdır. Bir suç örgütü liderinin böylesi bir tavır gösterebilmesi, iktidarın gözetimi ve yargının koruması altında olduğu anlamına gelir. Yaşanan bu vahim olay maalesef ülkemizde çete-siyaset ilişkilerinin yeni bir örneğini oluşturmakta, bu yanıyla mevcut iktidarın meşruiyetinin de sorgulanmasını gerektirmektedir. 

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan bu tehdit saldırısını şiddetle kınıyor, mevcut iktidarı, gerek mafyayı, gerek kolluk kuvvetlerini, gerek yargıyı kullanarak milletvekilleri, siyasi partiler ve nihayetinde siyaset üzerinde baskı kurma yaklaşımından vazgeçmeye, çete lideri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, demokratik hukuk devleti normlarına geri dönmeye çağırıyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu