METOK MEZUNLARININ TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNE GİRİŞ KARARI AÇIKLANDI

24.07.2015

TMMOB tarafından, Teknoloji Fakültelerinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve 2010 ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun iptaline ilişkin açılan davada Danıştay, MTOK mezunlarının YGS-1 puanı ile kontenjan uygulamasına ilişkin Kılavuzun iptaline karar vermiştir. 

Gerekçede, eğitim sisteminin örgütleniş biçimindeki bütünlüğün bozulmasına, yapılacak düzenlemenin alan/bölüm, mesleki eğitim, genel lise gibi ayrımları geçersiz kılacak nitelikte olması yönünden, aynı statüye girecekler açısından farklı düzenleme yapılmasının da eşitlik ilkesine aykırı olacağı tespitine yer verilmiştir.