MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ ALİ ATAKAN’IN YANINDAYIZ!

20.01.2022

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Atakan'ın işyerindeki elverişsiz çalışma koşullarını belgelediği gerekçesiyle önce sürgüne gönderilip sonra kamu görevinden atılmasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ ALİ ATAKAN’IN YANINDAYIZ!

Siyasi iktidarın eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış yanlısı kesimleri susturmaya yönelik uygulamaları hayatın her alanında devam ediyor. Bunun son örneklerinden birisi TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve KESK Yapı-Yol Sen Üyesi Ali Atakan’ın yıllardır çalıştığı İller Bankası’ndaki görevinden atılmasıdır.

İller Bankası’nın Macunköy’de bulunan tesislerinin alelacele boşaltılması sonucu, burada görev yapan çalışanların gönderildikleri Merkez Ankara binasının henüz iskanı bile olmayan, güvenliksiz koşullarını belgeleyen Ali Atakan, önce Diyarbakır’a sürgüne gönderilmiş, ardından da kamu görevinden atılmıştır.

Çalışma ortamının ve koşullarının çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde hazırlanması yasal bir zorunluluktur. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir çalışan gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, sağlıklı ve güvenli koşullarının yaratılmadığı bir işyerinde çalışmaya zorlanamaz.

Mimarlar Odası üyemiz Ali Atakan, kamusal sorumluluğu gereği, İller Bankası’nın Merkez Ankara ofisinin çalışanlar açısından sağlıklı ve güvenli olmadığını tespit etmiş ve Mimarlar Odası Ankara Şubemiz de bu durumu kamuoyuyla paylaşmıştır. Yüzlerce kişinin çalışacağı bir işyeri ortamının güvenliğinin kontrolü ve tespiti bizler açısından hem kamusal hem de insani bir sorumluluktur.

Bu sorumlulukla hareket eden Ali Atakan’ın karşı karşıya kaldığı şey ise önce sürgün, sonra işten atılma olmuştur. Hatasını kabul edip, çalışma koşullarını düzeltmekle sorumlu olan İller Bankası Yönetim Kurulu, suçunu örtbas edebilmek için Ali Atakan’ı işinden atmıştır. Mimarlar Odamızın Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ali Atakan’ın uğradığı haksızlığın, kabul edilir hiçbir yanı bulunmamaktadır.

Buradan bir kez daha altını çizmek isteriz ki bu ülkenin kamu çalışanları, iktidarın kapıkulu değil, halka hizmet veren emekçilerdir. Kamuya karşı sorumlulukları ve yasalara bağlılıkları, iktidarın ve amirlerinin keyfi tutumlarının önünde gelmektedir. Siyasi iktidar ve onun atadığı kamu idarecileri onuruyla çalışan kamu emekçilerini işi ve ekmeğiyle tehdit etmekten vazgeçmelidir. Ali Atakan derhal işine geri dönmelidir.

TMMOB olarak bizler Ali Atakan’ın yanında olmaya, görevine dönünceye kadar her türlü hukuki ve toplumsal mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı