MİMARLAR ODASI: CUMHURBAŞKANLIĞI TÖRENİNİ BOYKOT ETMEYE ÇAĞRI!

27.08.2014

TMMOB Mimarlar Odası, Cumhurbaşkanlığı törenini boykot etme çağrısı yaparak 27 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TÖRENİNİ BOYKOT ETMEYE ÇAĞRI!

 

AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana yapılan yerel ve genel seçimler ile halkoylamalarında gerçekleştirilen düzenleme ve uygulamalar, kamuoyunda sürekli tartışmalara neden olmuş; 12.Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ise YSK'nın taraflı kararları, seçim kampanyalarında ve propaganda çalışmalarında iktidarın evrensel hukuku ve anayasal kuralları hiçe sayan uygulamaları ve bir dizi eşitsizlik; seçim sonuçlarına güveni tamamen ortadan kaldırmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı süresince gündeme gelen hukuksuzluklar, Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde görülmeyen boyutlardadır. AKP'nin tek başına iktidar olduğu döneme kadar yapılan seçimlerde, "eşit ve âdil koşullarda yarışma", "seçimlerin güvenliği" ve "seçim sonuçları" konularında, kamuoyunda bu denli ciddi bir tartışma ve kriz yaşanmamıştır.

Bu dönemde, erkler ayrımına dayalı Anayasal düzen ve evrensel hukuk normları göz ardı edilerek çiğnenmiş; TBMM, Recep Tayyip Erdoğan’ın istem ve kararlarının onay mercii haline gelmiştir. 2010 Halkoylaması ile “yargı”, bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş; Başbakanın başında bulunduğu yandaş ve yetersiz kadrolardan oluşan otoriter bir "yürütme" modeli oluşmuştur. Varlığını; doğal, kültürel değerlerin ve ülke topraklarının yağmalanması ile elde edilen ranta dayandıran bir “diktatörlük” düzeni ülkemize dayatılmaktadır.

Demokratik bir ülkede, hukuksuzlukları ve yolsuzlukları belgelenmiş vatandaşların seçime girmesi dahi söz konusu olmayacakken, adaletsiz seçim koşullarının olduğu, devlet olanaklarının kullanıldığı, oy hırsızlığı şüphesinin seçmenler tarafından gündeme getirildiği bir seçim ortamı ve sonuçlarının meşruiyeti tartışmalıdır. Hukuk düzeni ve ilgili kuralları ortadan kaldırmaya yönelik söz konusu otoriter tarzı hiçbir şekilde kabul etmiyor ve reddediyoruz!

Bugüne kadar görülmemiş bir biçimde, Anayasa ve hukuku yok sayan, antidemokratik bir oldubitti ile hem fiili parti genel başkanı, hem Başbakan ve hem de Cumhurbaşkanı sıfatıyla “fiili başkanlık sistemini” dayatan bir anlayışın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın hukukilik ve meşruluk kriterlerini devre dışı bırakacağı kamuoyu tarafından bilinmektedir. 

Bizler, dayatılan "mutlak siyasi gücün denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen, kamunun tasfiyesi, doğa ve kültür talanı, vahşi emek rejimi ve insan hakları ihlalleri" uygulamalarını hiç bir şekilde kabul etmeyeceğimizi ve bütün bu koşullara karşın "yaşam değerlerimizi, hak ve özgürlüklerimizi" kararlılıkla sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Duyarlı bütün kesimleri, demokratik kamuoyunu ve siyasi partileri, hukuksuz seçim sürecinin son noktası olan, tek adam diktatörlüğünün resmen başlangıcı anlamını taşıyan “Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni”ne katılmamaya ve “boykot etmeye” davet ediyoruz...

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 

TMMOB Mimarlar Odası