ŞPO: EMEĞİN KENTİ BURSA‘DA METAL İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUZ!

21.05.2015

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Bursa`da Renault işçileriyle başlayan direnişe ilişkin 21 Mayıs 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

EMEĞİN KENTİ BURSA‘DA

METAL İŞÇİLERİNİN  MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUZ!

 

Bursa`da Renault işçileriyle başlayan direniş önce Tofaş, ardından Coşkunöz, Mako, Ford Otosan gibi fabrikalara yayılmış; MESS ve onun güdümündeki Türk Metal Sendikası`nın dayattığı toplu iş sözleşmesine, MESS`e ve işbirlikçi Türk Metal`e karşı eyleme geçen işçiler, üretimi durdurarak, sömürü düzenine karşı başlattıkları mücadele ile kararlılıklarını ortaya koymuşlardır.

7 gündür süren ve dalga dalga yayılan direnişin ardında, işçilerin üç temel talebi bulunmaktadır: 1- İnsanca bir yaşam için ücretlerde iyileştirme yapılması, 2- Hiçbir işçinin işten atılmaması ve 3- Türk Metal Sendikası`nın fabrikadan gitmesi ve işçinin öz yönetim mekanizmalarının kurulması, işverenlerin işçilerin sendika seçme özgürlüğüne müdahale etmemesi.

İşçilerin bu haklı taleplerine karşın düşük ücretlerle ağır çalışma koşullarında çalıştırılmasına göz yuman ve işveren sendikası ile kol kola gezen Türk Metal Sendikası, işçilerin insanca yaşam için ücretlerinde iyileştirme talebi doğrultusunda eyleme geçmesiyle birlikte tehditlerde bulunmuş, işçi sınıfının haklı ve onurlu direnişini engellemeye çalışmıştır. İşçilerin, Türk Metal Sendikası`ndan toplu istifaları sonucunda, Türk Metal Sendikası eylemi yasadışı ilan ederek, işten çıkarma tehdidinde bulunarak işçi düşmanı tavrını tekrarlamıştır. Bilinmelidir ki; işçilerin direnişi tamamen hukuka uygundur, gerek Uluslararası Çalışma Örgütü gerekse İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları işçilerin haklılığını ortaya koymaktadır; TOPLU İŞ BIRAKMA YASAL BİR HAKTIR!

Polisin fabrikaların kapısına dayanıp işçileri tehdit ettiği, devletin zor aygıtlarını direniş mevzisine doğrulttuğu bugün, TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak; hakkını arayan, emeğinin karşılığını isteyen işçi sınıfının yanındayız. Biliyoruz ki bu mücadele sadece metal işçilerinin değil, hepimizin, tüm emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin mücadelesidir. İş cinayetlerinin hesabının sorulması için, emek sömürüsünün bitmesi için, yoksulların da eğitim, sağlık, ulaşım gibi haklarının teslim edilmesi için, adalet ve hukukun tesis edilmesi için, kentlerin  sermayenin değil emeğin olması için,

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, işçilerin bütün taleplerinin yanında olduğumuzu ilan ediyor  haklı ve onurlu kavgalarını selamlıyoruz.

 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YÖNETİM KURULU