TMMOB 43. DÖNEM I. DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

29.08.2014

TMMOB 43. Dönem I. Denetleme Kurulu toplantısı 29 Ağustos 2014 tarihinde TMMOB`de yapıldı. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman üye Bahattin Şahin ve Denetleme Kurulu üyeleri Köksal Şahin, Ramazan Tümen, Cemalettin Sağtekin, Ahmet Kirami Kılınç, Abdullah Melik ile Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın katıldı.