TMMOB HKMO MESLEKÎ FAALİYET DENETİMİ VE ÜCRET YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

03.06.2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği 3 Haziran 2015 tarih ve 29375 sayılı resmi gazetede yayımlandı.