TMMOB İSTANBUL BİLEŞENLERİ EMEK BARIŞ DEMOKRASİ MİTİNGİ'NE ÇAĞRI YAPTI

05.10.2015

TMMOB'ye bağlı odaların İstanbul Şube Başkanları, 5 Ekim 2015 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi'ne çağrıda bulundu.

Savaşa, Ölümlere, Sömürüye, AKP Gericiliğine Karşı 10 Ekim`de Ankara'da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'nde buluşuyoruz

Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!

Odalarımızın üst Birliği olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)`nin girişimi üzerine DİSK, KESK, TMMOB, TTB`nin çağrısı ile 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara`da Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi yapılması kararı alınmıştır.

Bilindiği üzere AKP iktidarı, ülkemizi emek sömürüsü ve rant cenneti yapmış, barış istemlerini sürekli olarak oyalama ve seçim taktikleriyle istismar etmiş, Ortadoğu`da emperyalizmin taşeronluğunu üstlenmiş, demokrasi ve genel seçim sonuçlarının gereklerini reddetmiş, ülkemizi şiddet ve kana bulamış, laiklik düşmanı bir iktidardır. Bu nedenle AKP iktidarına güçlü bir şekilde dur demek ve toplumsal muhalefetin sesinin gür ve birleşik bir şekilde yükseltilmesi gerekmektedir. DİSK, KESK, TMMOB, TTB`nin çağrısı ile yapılacak olan merkezi miting, bize, bu toplumsal gereksinimi karşılamaya yönelik çok önemli bir olanak sunmaktadır.

TMMOB`ye bağlı Odaların İstanbul Şubeleri Platformu olarak, AKP iktidarının ülkemizi içine sürüklediği karanlık ortama direnmek ve başka bir Türkiye özlemimizi dile getirmek için, Birliğimizin "TMMOB Örgütlülüğüne" yönelik çağrısına bilinç ve coşku ile katılıyor ve 10 Ekim Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine güçlü bir kitlesel katılım sağlayacağımızı buradan ilan ediyoruz. TMMOB`ye bağlı 24 Odanın İstanbul Şubelerinin ortak platformu olarak bütün meslektaşlarımızı ve bütün ilerici, demokrat, yurtsever, toplumcu güçleri;

İnsanlarımızın öldüğü ve öldürüldüğü karanlık gidişata dur demek için,

Savaşa karşı barışı savunmak için,

Emeğin haklarını geliştirmek, emek en yüce değerdir sözünü büyütmek için,

Emek-sermaye çelişkisinin çözümünde emeğin yanında saf tutmak için,

Yaşam alanlarımızın, doğamızın, kentlerimizin yağmalanmasını engellemek için,

İş cinayetlerini, işçi katliamlarını durdurmak için,

Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı durmak için,

Kadın erkek omuz omuza yaşamın her alanında ortak söz söylemek için,

Baskı, şiddet ve zora karşı demokrasiyi hakim kılmak için,

Sarayın saltanatına son vermek için,

Gençlik geleceğimizdir, ölümleri durdurun demek için,

Silahların kahredici sesini susturmak için,

İnsanımızın kardeşçe bir arada yaşamasını savunmak için,

Bölgemizde emperyalist işgal ve savaş politikalarına karşı halkların kardeşliğini büyütmek için,

Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği demek için,

Eşit, özgür, demokratik, laik ve bağımsız bir Türkiye için,

10 Ekim Cumartesi günü Ankara`da yapılacak olan Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine katılmaya çağırıyoruz.

 

EMİNE GİRGİN TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

BEYZA METİN TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

BERKİN MALKOÇ TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

FERAMUZ AŞKIN TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

SİNEM DEDETAŞ TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

SEDAT KURU TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET YILDIRIM TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisler Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

YUSUF TANER GÜLTEKİN TMMOB İç Mimarlar Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

CEMAL GÖKÇE TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

ERDAL ŞAHAN TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

YÜKSEL ÖRGÜN TUTAY TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

SELİN TOP TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

NEDRET DURUKAN TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

ZEKİ ARSLAN TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

ERMAN CAR TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

SAMİ YILMAZTÜRK TMMOB Mimarlar Odası İstanbul İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

YÜKSEL YÜKSEL TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

MURAT ERMEYDAN TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

TAYFUN KAHRAMAN TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

AYKUT ÜSTÜN TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

AHMET ATALIK TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı