TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

23.06.2022

İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin 23 Haziran 2022 tarihinde Danıştay'da görülen dava öncesinde TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından Danıştay önünde basın açıklaması yapıldı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

Mühendis, mimar, şehir plancısı biz TMMOB’li kadınlar, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği, özgürlük, adalet mücadelesini ve bu mücadelede sürdürdüğü dayanışmayı selamlıyoruz. Sevgili Mücella Yapıcı nezdinde tüm gezi tutsaklarını da selamlıyoruz ve karanlık gider gezi kalır diyoruz.

Anayasal ve insan haklarımızın sürekli ihlal edildiği, hukuksuzluğun, kadın cinayetlerinin, şiddetin ve rant uğruna doğa talanının arttığı, kadınların taleplerinin yok sayıldığı, seslerinin kısılmaya çalışıldığı karanlık günlerden geçiyoruz.

Gün sorunların yalnızca suretlerine karşı değil, esasına karşı da mücadele günüdür.

Hemen hemen her gün kadın cinayetlerinin yaşandığı bu ülkede, kamuoyunu yanıltmak için İstanbul Sözleşmesi’nin içeriğini bilinçli ve kasıtlı olarak manipüle edenler, kadınlara ve LGBTİ+ bireylere yönelik düşmanca karalama yapanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak yerine bir gece yarısı genelgesiyle feshedenler, şiddeti cezasız bırakanlar, tahrik indirimi uygulayarak failleri ödüllendirenler bu cinayetlerin suç ortağıdır.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönündeki çalışmalarda en önemli yasal dayanak olan İstanbul Sözleşmesi’ni simgesel ve politik karalarınıza alet etmenize izin vermeyeceğiz.

Kadına yönelik şiddeti, şiddeti tolere eden politikaları da tolere etmiyoruz.

Adeta sistematik hale gelen kadın cinayetlerinde, faillere uygulanan tahrik indirimleri üzerinden iktidar eliyle toplum mühendisliği yaratılmakta, işte bu yüzden kadın cinayetleri politiktir.

İstanbul Sözleşmesi’nin özel alandaki şiddetin yanı sıra kamusal alanda da savaş gibi, kadınlara, çocuklara, engellilere, LGBTİ+ gibi dezavantajlı bireylere yönelik her türlü şiddeti önlediğini de biliyoruz. Ki tam da bu nedenlerle savaşta olan Ukrayna İstanbul Sözleşmesi’ni imzaladı.

Sevgili dostlar mücadelemizin başından bugüne yasalara dokunma, uygula diye haykırıyoruz! İstanbul sözleşmesi yaşatır! CEDAW kadına yönelik her türlü ayrımcılığı engeller! 6284 sayılı yasa korur!

Mühendis, mimar ve şehir plancısı biz TMMOB’li Kadınlar, eşit, özgür, sömürüsüz, şiddetsiz bir yaşam için ‘haklarımızdan, eşitlikten, adaletten, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!!’

Yaşasın kadın dayanışması

TMMOB Kadın Çalışma Grubu