TMMOB KOCAELİ İKK: 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ’NİN 22. YILI

19.08.2021

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 17 Ağustos Depremi’nin 22. yılı nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22. Yılında yaşanan acıların unutulmaması ve deprem gerçeğinin hatırlatılması için görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştığımız açıklamamızın, Deprem Anıtına Güller bırakma etkinliğimizin yanı sıra kentin çeşitli meydanlarında fotoğraf sergileri de planlanmıştır.

Bu etkinlik serisi kapsamında 18 Ağustos Salı günü Derince Belediye Meydanı’nda kurulacak olan sergimiz Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün Meydan Hakkında verdiği karar sebebi ile kurulamamıştır.

Geçtiğimiz hafta sergilerin kurulması için ilgili Kaymakamlıklar ile görüşmeler sağlanmıştır. Derince özelinde ise sistemlerinin arızalı olması sebebiyle hem Derince Kaymakamlığı’na hem de Derince İl Emniyet Müdürlüğü’ne gerekli başvuru dilekçeleri elden iletilmiştir. Olumsuz bir dönüş yapılmaması halinde sergi kurulmasında bir problem olmayacağı yetkililer tarafından bildirilmiş, bu doğrultuda da TMMOB Bileşenleri tarafından sergi kurulmak üzere Derince Belediye Meydanı’na gidilmiştir.

Fakat Meydan’a giriş için Belediye Zabıtalarının izin vermemesi üzerine görüşülen Belediye Başkan Yardımcısı önce "alanın sadece Bakanlıklar gibi Kamu Kuruluşlarına açıldığı"nı  ifade etmiş, sergi için görevli meslektaşlarımızın "Meslek Odalarının Anayasaya göre Kamu Kurumu niteliğinde olduğu"nun beyanından sonra ise "Kararın, meslektaşımız Elektrik Mühendisi Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün kararı olduğu ve ondan başka kimsenin da karar üzerinde yetkisi olmadığı" bilgisi Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanı Özel Kalemi ve Zabıta Vekili tarafından tekrar tekrar dile getirilmiştir. Son olarak kaldırımda ya da durak arkasında kalan sergi için yeterli büyüklükte ve nitelikte olmayan yerler gösterilmiş; dolayısıyla İzmit ve Değirmendere meydanlarında halkın izlemine açılan Sergimiz maalesef depremde önemli kayıplar ve yıkımları olan Derince ilçesinde gerçekleşememiştir.

Başkan ile görüşülmek istenmesine karşın müsait olmadığı belirtilerek görüşme de sağlanamamıştır. Kocaeli Kenti’ni yakından ilgilendiren ve beklenen deprem ile güncelliğini koruyan bir konuda önlem alma makamında oturanların deprem gerçeğini anlatan ve hatırlatan fotoğraf sergisine engel olan hoşgörüsüz karar ve tutumu kabul edilemezdir.

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri