TMMOB MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

17.02.2017

TMMOB Mühendislik Mimarlık ve Şehir Planclığı Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu İlk toplantısını 16 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirdi.  

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planclığı Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu ilk toplantısını 16.02.2017 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıya; Kemal Zeki Taydaş (TMMOB), Eren Şahiner (TMMOB), Ezgi Pekşen Soysal (Bilgisayar M.O.), Abdullah Zararsız (Fizik M.O.), Petek Ataman (Gıda M.O.), Aykut Aytaç (Gıda M.O.), Ali Osman Demirer (Harita ve Kadastro M.O.), Ali İpek (Harita ve Kadastro M.O.), Betül Bilge (İç Mim. O.), Bahattin Sarı (İnşaat M.O.), Ceylan Özkul (İnşaat M.O.), Ali Uğurlu (Kimya M.O.), Hayati Kılıç (Kimya M.O.), Enis Tolga Eroğlu (Kimya M.O.), Nadir Avşar Oğlu (Maden M.O.), Mehmet Soğancı (Makina M.O.), Müfit Gülgeç (Makina M.O.), İsmail Küçük (Meteoroloji M.O.), Neriman Şahin Güçhan (Mimarlar O.), Sibel Baş (Mimarlar O.), Selahattin Önür (Mimarlar O.), Hamdi Arpa (Ziraat M.O.), katıldı.

Yapılan genel bilgilendirmeden sonra toplantıda çalışma grubu tarafından hazırlanan Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu’nun amacı, kapsamı ve konu başlıkları tartışılarak Sempozyum Yürütme Kurulu belirlendi.