TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE; TORBA YASA TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜMÜZÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA BİRLİKTE VERECEĞİZ

10.12.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yasası değişikliklerini de içeren torba yasa taslağı üzerine görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kitlesel olarak iletmek için 18 Aralık 2014 Perşembe günü Ankara'ya çağrı yaptı. Mehmet Soğancı 10 Aralık 2014 tarihininde konuya ilişkin olarak Örgüte yönelik bir mesaj yayımladı.

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TORBA YASA TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜMÜZÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA BİRLİKTE VERECEĞİZ

Sevgili Arkadaşlar,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TMMOB’ye gönderdiği yazıyla hazırlamış olduğu torba yasa taslağı hakkında görüş ve önerilerimizi 18 Aralık 2014 tarihine kadar yollamamızı istedi.

Görüş istenen torba yasa; İmar Kanunu, Yapı Denetimi Kanunu, İskan Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, Tapu Kanunu vb. kanunların bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını içeriyor.

Torbanın içerisinde 6235 sayılı TMMOB Kanunu’ndaki bazı maddelerin değişikliği de var.

İlk okumada görülen odur ki; bu taslak torba yasadaki değişiklikler ülkemizin, halkımızın, mesleğimizin, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının ve örgütümüzün aleyhine düzenlemeleri içermektedir.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB’ye bağlı Odalarımızın Başkanları ile yaptığımız toplantıda; bu taslak torba yasaya ilişkin ortaklaşa hazırlayacağımız detaylı görüşlerimizi Bakanlığa hep birlikte iletmeyi kararlaştırdık.

TMMOB Yönetim Kurulunda, TMMOB Yüksek Onur Kurulunda, TMMOB Denetleme Kurulunda, Odalarımızda, Odalarımızın Şubelerinde - temsilciliklerinde Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarında, İl/İlçe Koordinasyon Kurullarında görev alan bütün arkadaşlarımız, kısacası bu ülkede mühendis, mimar, şehir plancılığı mesleğini temsil eden hepimiz, TMMOB ve Oda ortamında çalışan arkadaşlarımız ile birlikte 18 Aralık Perşembe günü Ankara’da buluşacağız ve Bakanlığa hep birlikte görüşümüzü ileteceğiz.

18 Aralık Perşembe günü buluşma dileğiyle, hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı