TMMOB PEYZAJ MO 15. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

31.03.2022

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın 19-20 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 15. Olağan Genel Kurulu'nun Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Gerek ülkemiz, gerekse dünya çok zor bir dönemden geçmektedir. Pandeminin yanında yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, komşularımızdaki politik sorunlar, Ukrayna-Rusya Savaşı hepimizi derinden etkilemektedir.

Bu dönemde dahi sağlık ve ekonomi alanında önlemler alınması gerekirken gerek ülkemizin sağlık çalışanlarına gerek doğal, kültürel ve tarihi alanlarımıza, zeytinliklerimize karşı takınılan tutum, mücadelemizi çok daha anlamlı kılmaktadır. Tüm bu süreçlere ilişkin 6235 Sayılı TMMOB Kanunu ve Anayasa`nın 135. Maddesi ile kurulu, Kamu Kurumu niteliğindeki Odamız, mesleğin ve ülkenin çıkarlarını, peyzaj alanlarını korumak için hukuk mücadelesini yürütmektedir.

Yaşadığımız salgın süreci de açık ve yeşil alanların önemini, doğa ile uyum içinde yaşamamızın önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Tüm bu uyumun yakalanmasında Peyzaj Mimarlığının önemi yadsınamaz derecede yüksektir. 

Mesleğimizin doğru bir şekilde icra edilmesi, toplumun yaşam kalitesi için de son derece önemlidir. Herkesin eşit şekilde ve özgürce faydalanabileceği açık ve yeşil alanlar yaratma süreci, mesleğimizin başlıca çalışma alanlarındandır. Bu çalışma alanlarının diğer meslek gruplarınca değil, kendi meslektaşlarımızca işlenmesi, değerlendirilmesi ve bu alandaki hak arama konusunda verilen mücadelenin dün ve bugün de olduğu gibi gelecekte de kararlılıkla sürdürülmesi esastır.

İklim değişikliğinin bir gerçek ve hatta kriz boyutunda olması acil önlem alınması gereken bir tehdit olduğu ortadadır. Tüm dünyanın mutabık olduğu küresel iklim krizine dair mesleğimiz, anahtar rol oynamaktadır. Peyzaj Mimarlığı Mesleği, Birleşmiş Milletler`in yayınladığı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin 5`ine doğrudan etki eden bir meslek disiplinidir. Bu bile mesleğimizin ne denli önemli olduğunun bir göstergesidir. 

İklim değişikliği kaynaklı gıda, enerji ve su güvenliğinin sağlanması, yaşam kalitemizin devam etmesi ve hatta gelecek nesillerde yaşamın sürekliliği için zorunlu durumdadır. Bu sebeple gıda, enerji ve su güvenliği konularında mesleğimize ve meslektaşlarımıza daha çok görev verilerek doğa tabanlı çözümlerle gıda ve su güvenliği sağlanabilecektir. Doğal iklimlendirme yolları ile de enerji tasarrufu sağlanarak ihtiyaç duyulan enerji kısıtlanabilecektir. 

İklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması için özellikle kentlerimizde peyzaj odaklı bir planlamanın vakti gelmiştir. Mavi-yeşil altyapı ile suyun tutulması ya da yer altı sularına karıştırılması, yapılacak etkili peyzaj uygulamaları ile kentlerde sulamanın neredeyse sıfıra indirilmesi, su akışının yavaşlatılması ve suyun gri su hattıyla beraber ziyan edilmesinin önüne geçmek biz peyzaj mimarlarının önemli görevlerinden biridir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda mesleğimizin ve Odamızın söz sahibi olabilmesi için gerekli tüm çalışmaların tamamlanması gerekmektedir. 

Ülkemizde son yılarda artan antidemokratik uygulamalara karşı tavır geliştirilmesi, baştanbaşa meslek alanımızı ve yaşamlarımızı sonu bilinmez bir gerilimin kıskacından zaman kaybedilmeden kurtaracağımızı belirtir, tüm yaşam alanlarının gelecek nesillere aktarılmasını diliyoruz. 

Yasal ve yönetsel çerçevenin yasa yapıcılar tarafından düzenlenmesinin, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın bir an önce hak ettiği konuma getirilmesinin, 15. Olağan Genel Kurulu olarak takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz."

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

15. Olağan Genel Kurulu