TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET SOĞANCI EMNİYETTE İFADE VERDİ

20.02.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tüzelkişiliği adına TMMOB Mimarlar Odası aleyhine yapılan suç duyurusu nedeniyle 18 Şubat 2015 tarihinde Çankaya Karakolu’nda ifade verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tüzelkişi olarak 13.01.2015 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası tüzelkişiliği aleyhine suç duyurusunda bulunmuştur. Bu suç duyurusunun altında Belediyeyi temsilen 3 Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesinin ve Belediye Başkanlığı vekilinin imzası bulunmaktadır.

Söz konusu suç duyurusunda, TMMOB Mimarlar Odası’nın Anayasa ve yasaya aykırı olarak siyasi faaliyette bulunduğu, görüşlerini dile getirirken hiçbir somut gerekçe göstermeksizin Belediyenin kamu yararına yapılan tüm icrai işlemlerine karşı muhalefet ettiği ve müdahalede bulunduğu iddia edilmektedir.

Bu suç duyurusunda yöneltilen suçlamalar hakkında Cumhuriyet Savcılığı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanının ifadesinin alınması için Çankaya Karakolu’na talimat yazmış ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı davete icabet ederek 18 Şubat 2015 tarihinde ifade vermiştir.

Suç duyurusunun altındaki imzalar, Başkent Belediyesi tüzelkişiliğinin nasıl yönetildiğini göstermesi açısından anlamlıdır. Yönetişim ilkesinin belediyeler alanında hayat bulması için kurulan kent konseylerinin, kent konseyinin diğer bileşenleri olan meslek odalarına karşı mesnetsiz suç duyurusunda bulunmasının adı demokratik katılım ilkesi olsa gerek. Bu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Özgür GÜVEN, Ahmet S. YALÇIN ve Ömer POYRAZ’ın Belediye tüzelkişiliğini temsil hakkı ve Belediye Başkanlığı karşısında bağlayıcı bir yetkiye sahip olmadıkları açıkken, bu kişilerin müşteki sıfatına sahipmiş gibi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde kabul görmeleri de ayrı sorundur.

Hak arama bir haktır ancak, bu hak kötüye kullanılamaz. Hiçbir somut neden ve eylem göstermeksizin saygın bir kurum olan Birliğimiz, Odalarımız ve yöneticilerimiz hakkında mesnetsiz iddialarla polise, savcıya ifade vermek zorunda kalmamız kabul edilemez. Meslek Odalarının siyaset yapma yasağının 1995 yılı Anayasa değişikliği ile ortadan kaldırılmış olması karşısında, eleştiri hakkına katlanamayanlar demokrasiyi içselleştirememiş olanlardır. Demokrasiyi içselleştirmemiş, yasal hakları kendi çıkarları için kullanarak bizleri yıpratmaya çalışanlara karşı tazminat davası açacağımızı kamuoyuna duyururuz.