TMMOB’NİN EHLİYETİNİ REDDEDEN DAİRE KARARINA İDDK’DAN BOZMA KARARI

24.07.2015

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin kimi maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay 5. Dairesi davayı ehliyet yönünden reddetmişti. Danıştay’ın  2010 yılına kadar genel düzenleyici işlemlere karşı açılan davalarda bir sınırlama yapmadığı halde bu içtihat aleyhine kararlar verilmeye başlanmıştı. Danıştay’ın yerleşik kararlarına tekrar dönmesi hukuk devleti ilkesi açısından sevindiricidir.