TMMOB'YE BAĞLI ODALARIN ÜYE SAYISI 550 BİNİ AŞTI

27.02.2019

TMMOB'ye bağlı 24 Odanın üye sayıları 2018 yılı sonu itibariyle 558 bin 954 oldu. Buna göre 2018 yılında bir önceki yıla göre odalarımızın üye sayısı 22 bin 56 kişi arttı. 

Odalarımızdan aldığımız verilere göre 2018 yılı sonu itibariyle 558 bin 954 üyemizin 125 bin 954'ü kadın (%23), 433 bini erkek (%77) üyelerden oluşuyor. Üye sayılarının odalarımıza göre dağılımı şöyle:

TMMOB ODALAR ÜYE SAYILARI (31 Aralık 2018 İtibariyle)

ODALAR

KADIN

ERKEK

TOPLAM

Bilgisayar Mühendisleri Odası

1.534

4.586

6.120

Çevre Mühendisleri Odası

6.017

6.563

12.580

Elektrik Mühendisleri Odası

7.205

55.884

63.089

Fizik Mühendisleri Odası

538

1.452

1.990

Gemi Mühendisleri Odası

185

3.376

3.561

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

45

1.485

1.530

Gıda Mühendisleri Odası

12.074

6.980

19.054

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

2.735

13.612

16.347

İçmimarlar Odası

2.969

2.567

5.536

İnşaat Mühendisleri Odası

13.307

105.601

118.908

Jeofizik Mühendisleri Odası

1.443

4.043

5.486

Jeoloji Mühendisleri Odası

4.614

13.662

18.276

Kimya Mühendisleri Odası

8.923

13.455

22.378

Maden Mühendisleri Odası

2.396

16.128

18.524

Makina Mühendisleri Odası

10.766

101.050

111.816

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

611

4.068

4.679

Meteoroloji Mühendisleri Odası

232

485

717

Mimarlar Odası

25.513

30.412

55.925

Orman Mühendisleri Odası

3.378

12.928

16.306

Petrol Mühendisleri Odası

137

998

1.135

Peyzaj Mimarları Odası

3.963

1.995

5.958

Şehir Plancıları Odası

3.352

2.618

5.970

Tekstil Mühendisleri Odası

710

1.057

1.767

Ziraat Mühendisleri Odası

13.307

27.995

41.302

TOPLAM

125.954

433.000

558.954