Gemi Mühendisleri Odası

TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

Salih Bostancı

Başkan Yardımcısı

Mustafa Kürşat Pekşen

Genel Sekreter

Orçun Balbaş

Sayman Üye

Bülent Güzelderen

Üye

Seda Sürer

Üye

Bülent Hüseyinoğlu

Üye

Seyhan Özkan

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Esra Kargıdan
Faruk Sarı
Can Serbest
Rahmi Ay
İlham Çelebi
Ozan Yeşilköy
Ebru Hacıalioğlu

DENETLEME KURULU

Murat Tanrıverdi
Caner Bahadır
Sertaç Kesebol

 
ONUR KURULU

Ömer Gören
Ahmet Ergin
İlker Şenel
Erkan Zorlu
Fatih Yılmaz

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Mustafa Zorlu
Nuri Uygur
Faruk Öztürk

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

İlker Eker

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU ADAYI

Bülent Alnıaçık