47. Dönem Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışma Grubu - 10 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

10

Toplantı Tarihi:

07.03.2024

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

ÇEVRİMİÇİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Turgay Erkan

TMMOB

Hülya Küçükaras

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Önder Demir

BMO

Güler Sağıt

BMO

Dilruba Söylemez

GemiMO

Necla Ulugtekin

HKMO

Caner Güney

HKMO

Emine Figen Dilek

PeyzajMO

 

“Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışma Grubu” onuncu toplantısı 7 Mart 2024 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

  1. Sunum yapamayan komisyon üyelerinin de sunum hazırlayarak ve grupla paylaşarak meslek alanı bilgilendirme sürecinin tamamlanmasına,
  2. Yüzyüze yapılacak fiziki katılımlı bir toplantı planlanmasına,
  3. TMMOB genel kurulu’nda CBS konusunun ve öneminin gündeme getirilmesine,
  4. Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 25 Nisan 2024 Perşembe saat 20.00’da yapılmasına,

Karar verilmiştir.