47. Dönem Filyos Komisyonu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

05.09.2022

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

ÇEVRİMİÇİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Hüsnü Meydan

TMMOB

Özden Güngör

TMMOB

Ayşegül İbici Oruçkaptan

TMMOB

Bülent Akça

TMMOB

Serdar Gökşen

Çevre MO

Bülent Özgümüş

Elektrik MO

Mehmet Karagöz

Harita ve Kadastro MO

Ozan Demirtaş

İnşaat MO

Arzu Fırat Ersoy

Jeoloji MO

Nazmiye Uzun

Kimya MO

Ceren İlter

Şehir Plancıları O

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos beldesinde yapılması planlanan gübre fabrikasına yönelik çalışma yapmak üzere oluşturulan Filyos Vadisi Gübre Fabrikası Komisyonunun ilk toplantısı 5 Eylül 2022 tarihinde yukarıdaki katılımcılar ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Filyos beldesi ve çevresine yönelik komisyon üyelerince bilgi alışverişi yapıldı. 

Toplantı sonucunda;

1- Filyos Gübre Fabrikası ÇED başvuru dosyası ile ÇED olumlu kararı ve Mimarlar Odasının açtığı davaya ait dökümanların bir sonraki toplantıya kadar komisyon üyelerince incelenmesine, bir sonraki toplantıda yapılacak çalışmanın netleştirilmesine

2- Bir sonraki toplantının 16 Eylül 2022 tarihinde saat:20.00 da çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine

KARAR VERİLDİ.