47. Dönem Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Eğitimi ve Staj Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

06.09.2022

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

ÇEVRİMİÇİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Hülya Küçükaras

TMMOB

Özden Güngör

TMMOB

Eren Şahiner

TMMOB

İsmail İlker Tabak

BMO

Rahmi Nurhan Çelik

HKMO

Eylem Gümüş Yılmaz

İMO

Alper Uluşan

İMO

Hüseyin Akkuş

JMO

Mustafa Demircioğlu

KMO

Nadir Avşaroğlu

Maden MO

Cem Lafcı

Maden MO

Sibel Baş

MO

Baki Tuğrul Taş

PMO

Zafer Babür

PMO

Zafer Mutluer

ZMO

Baki Remzi Suiçmez

ZMO

Yener Ataseven

ZMO

TMMOB Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama Eğitimi ve Staj Çalışma Grubu ilk toplantısı 6 Eylül 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda tanışma ve bilgi alışverişinin ardından;

  • Çalışma Grubunda

Başkan: Nadir Avşaroğlu (Maden MO)
Başkan Vekili: Alper Uluşan (İMO)
Raportör: Sibel Baş (MO) 

Olarak belirlenmesine,

  • Çalışma grubu üyelerinin, çalışma grubunun yol haritası ve çalışma programının belirlenmesi amacıyla kullanılmak üzere görüş, bilgi, öneri, katkı ve belgeleri iletişim grubuna iletmelerine,
  • Bir sonraki toplantının 28 Eylül 2022 saat 18.30’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine,

karar verildi.