Toplantı Kararları

Toplantı No:

8

Toplantı Tarihi:

12.11.2022

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 184: TMMOB 47. Dönem I.Danışma Kurulu toplantısının 11 Şubat 2023 Cumartesi günü Saat 10.00'da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonunda yapılmasına,

KARAR NO 185: TMMOB ve diğer meslek kuruluşlarının özerk, demokratik yapısına müdahale amaçlı girişimlere karşı yürütülecek mücadele programının hazırlıkları kapsamında TMMOB Yönetim Kurulu ile İl/İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri Ortak Toplantısı yapılmasına, toplantı organizasyonu konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 186: TMMOB Denetleme Kurulu’nun 23 Eylül 2022 tarihli, TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın denetlenmesi sonucunda hazırladığı “TMMOB Denetleme Kurulu’nun TMMOB Orman Mühendisleri Odası Denetleme Raporu”nda tespit edilen hususlar doğrultusunda gerekli tüm hukuksal işlemlerde bulunulmasına, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve ilgili tüm sorumlular hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda işlem başlatılmasına,

KARAR NO 187: TMMOB Zonguldak Kent Sempozyumunun, 11 Mart 2023 tarihinde Çaycuma ilçesinde düzenlenmesi konusunda TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 188: Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Danışma Kurulunda Birliğimizi Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Meydan’ın temsil etmesine,

KARAR NO 189: Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Danışma Kurulunda Birliğimizi Yönetim Kurulu Feramuz Aşkın’n temsil etmesine,

KARAR NO 190: TMMOB Kadın Çalışma Grubunun önerisi doğrultusunda TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasının Cansel Aslan (Elektrik M.O), İrem Gölay İzmitli Yıldırım (İçmimarlar O), Çağlar Kaynak (Meteoroloji M.O), Ülker Kalfa (Petrol M.O), Leman Ardoğan’dan (Mimarlar O) oluşmasına ve Sekreterliği Özgür Cemile Göktaş Küçük’ün yürütmesine,

KARAR NO 191: TMMOB Amasra Raporu Komisyonunun Selami Leloğlu (Maden M.O), Mehmet Tekelioğlu (Maden M.O), Nejat Tamzok (Maden M.O), Nuray Demirel (Maden M.O), Tayfun Özuslu (Maden M.O), Ümit Kılıç (Maden M.O), Arkun Andıç (Makina M.O), Merve Selviboy (Makina M.O), Hüseyin Bulgurcu (Makina M.O), Ahmet Sözen’den (Elektrik M.O) oluşmasına Komisyondan Yönetim Kurulu üyeleri Hüsnü Meydan ve Selçuk Uluata’nın sorumlu olmasına,

KARAR NO 192: 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifine ilişkin Birlik görüşü oluşturmak amacıyla Oktay Dursun (Bilgisayar M.O), Miray Dokurer (Çevre M.O), Tufan Gündüzalp (Gıda M.O), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kad. M.O), Özgür Topçu (İnşaat M.O), Şevket Demirbaş (Jeofizik M.O), Halil İbrahim Yiğit (Jeoloji M.O), Zuhal Yazıcı (Kimya M.O), Selçuk Soylu (Makina M.O), Cem Atik (Peyzaj M.O), Volkan Kaya (Tekstil M.O), Yener Ataseven (Ziraat M.O) katılımı ile TMMOB 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Komisyonu oluşturulmasına,

KARAR NO 193: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği üzerine çalışma yapmak üzere Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası temsilcilerinin katılımı ile komisyon kurulmasına,

KARAR NO 194: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından iade edilmesi işlemine karşı dava açılmasına,

KARAR NO 195: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Satın Alma Yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın uygunluğuna,

KARAR NO 196: TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (METEM) Yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın uygunluğuna,

KARAR NO 197: TMMOB Ormanın Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 198: 10 Ekim Ankara Katliamı dolayısı ile yürütülen soruşturma sürecinde sorumluluğu bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü mensupları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

KARAR NO 199: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için basın açıklaması yapılması konusunda TMMOB Kadın Çalışma Grubuna görev verilmesine,

KARAR NO 200: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı dava açılmasına,

KARAR NO 201: 28 Eylül 2022 tarih ve 31967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmeliğe karşı dava açılmasına,

KARAR NO 202: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulunda Birlik Gözlemcisi olarak Özden Güngör’ün görevlendirilmesine,

KARAR NO 203: TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın, Eskişehir Şube hizmetlerinde kullanılmak üzere tapuda Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, 2171 Ada, 52 Parselde kayıtlı Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. Altın Sok. Küpeli Apt. No: 1/1 adresinde bulunan 1 nolu bağımsız bölümün Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Esra Turan (TC Kimlik No: ) ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Melis Arıcıoğlu’nun (TC Kimlik No: ) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,  

KARAR NO 204: TMMOB Belediyelere Atanan Kayyum Uygulamalarının Takibi Çalışma Grubu’na Şerefhan Aydın (Mimarlar O), Çekdar Taştekin’nin (Şehir Pl.O) eklenmesine,

KARAR NO 205: TMMOB Kadın Çalışma Grubu’na Yağmur Laleci’nin (Metalurji ve Mlz. M.O) eklenmesine,

KARAR NO 206: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Makina Mühendisi Orhan CAZGIR,

KARAR NO 207: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nihad ALIYEV, Tunus uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mehdi SAFFAR, Nijerya uyruklu Kimya Mühendisi Farouq Omotayo  OLUBANDO, Mısır uyruklu Havacılık ve Uzay Mühendisi Hazem Abdullatif Mohammed KHOLOSI, Azerbaycan uyruklu Makina Mühendisi İlkin SHAHBAZOV,

KARAR NO 208: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 3 Aralık 2022 günü Saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK(Katılmadı), Şükrü AKÇADAĞ, Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL(Katılmadı), Yüksel KURT(Katılmadı),   Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR