Toplantı Kararları

Toplantı No:

14

Toplantı Tarihi:

24.03.2023

Toplantı Saati:

14:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 301: TBMM Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Tüm Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu daveti gereği gerekli hazırlık ve sunumu yapmak üzere Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 302: 27 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek Türk Loydu Vakfı 68. Olağan Genel Kuruluna Birliğimizi temsilen Ekrem Poyraz’ın katılmasına,

KARAR NO 303: Teoman Öztürk Sosyal Tesisi için yaptırılan birleşik ürün sigortasının yenilenmesi konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 304: TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Armağan Güleç Korumaz’ın istifasının kabulüne,

KARAR NO 305: TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fulya Bankoğlu’nun istifasının kabulüne,

KARAR NO 306: TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüsniye Ebru Çolak’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 307: TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına, TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği gereği Odalardan kurulda yer alacak temsilcilerin istenmesine,

KARAR NO 308: Birliğimizin amaçlarının yerine getirilebilmesini teminen ve münhasıran Birliğimizin faaliyetleri ile ilgili olarak kullanılmak üzere, Birliğimiz nam ve hesabına kredi kartı kullanarak Birliğimizi bağlayıcı harcama ve işlem yapmaya TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül  adına azami 100.000 (yüz bin) TL limitli kredi kartı çıkartılmasına,

KARAR NO 309: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Ürdün uyruklu Bilgisayar Mühendisi Shareef Hassan Mostafa MOSTAFA,

KARAR NO 310: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi için başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Elektrik Elektronik Mühendisi Gökhan Tığılsel,

KARAR NO 311: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi için başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunmadığının Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Makina Mühendisi Orhan Cazgır,

KARAR NO 312: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 14 Nisan 2023 Cuma günü Saat 13:00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ(Katılmadı), Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL  (Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN(Katılmadı), Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR