Toplantı Kararları

Toplantı No:

16

Toplantı Tarihi:

06.05.2023

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası

KARAR NO 329: 4 Mayıs 2023 tarih 32180 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2023/18, K: 2023/57 Sayılı Kararına yönelik, 6235 Sayılı TMMOB Kanunun ilgili maddesi için öneri hazırlığı yapmak ve gerekli temaslarda bulunmak üzere Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 330: 5 Nisan 2023 tarih 32154 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Hatay ili Antakya ilçesinde tarihi kent bölgesini de kapsayan 307 hektarlık alanın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli alan ilan edilmesi konulu 7033 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına karşı dava açılmasının uygunluğuna,

KARAR NO 331: TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kuruluna, Mersin limanı kapasite artırımına ilişkin imar planına karşı açılan davanın devamında Anayasa Mahkmesine bireysel itiraz için yetki verilmesinin uygunuğuna,

KARAR NO 332: TMMOB 47. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen TMMOB 2022-2024 Dönemi Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereğince; TMMOB 2023 yılı gelir-gider bütçesinin 15.678.000,00 TL, Odalar hissesinin 9.108.000,00 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 333: TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 334: TMMOB Siirt İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Siirt İl Temsilcisi Fırat Şimşek’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Siirt İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 335: TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Bingöl İl Temsilcisi Emre Bulşu’nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Bingöl İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 336: TMMOB ve Bağlı Odaların Düzenleyeceği Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulama Esasları Yönergesi üzerinde çalışma yaparak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına sunmak üzere Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 337: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Anar KHALILOV, Türkmenistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Saparmyrat MYRADOV, Türkmenistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Süleyman JUMAYEV, Bosna Hersek uyruklu Bilgisayar Mühendisi Dzenaida GICIC, Lübnan uyruklu Mekatronik Mühendisi Saleh MSADDI, Türkmenistan uyruklu Makina Mühendisi Babageldi SOYUNOV, Yunanistan uyruklu Makina Mühendisi Amet RETZEP,

KARAR NO 338: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının  27 Mayıs 2023 Cumartesi günü Saat 13:00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Taylan KALENDER, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ, Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Şevket DEMİRBAŞ(Katılmadı), Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL (Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR