Toplantı Kararları

Toplantı No:

20

Toplantı Tarihi:

05.08.2023

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 369: Emekçilerin yaşam koşullarını giderek ağırlaştıran enflasyon, zamlar ve hayat pahalılığı gibi sorunların nedenlerine karşı DİSK, KESK, TTB ve TDB gibi sendika ve meslek kuruluşları ile ortak eylem ve etkinlikler düzenlenmesine,

KARAR NO 370: TMMOB 8. Kadın Kurultayının 2-3 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 371: TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunun, İzmir ili, Balçova ilçesi, İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 öçlekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına karşı dava açmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 372: TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulunun Bursa İli, Gürsu ilçesi, Yenidoğan ve Kurtuluş mahallelerini kapsayan yaklaşık 14 hektar alana ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planına karşı dava açmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 373: TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulunun Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Alemdar ve Sırameşeler mahalleleri sınırlarını kapsayan 13,1 hektarlık alana ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planına karşı dava açmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 374: Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Danışma Kurulunda Birliğimizi Hüsnü Meydan’ın temsil etmesine,

KARAR NO 375: Kalite ve Çevre Kurulunda Birliğimizi Selçuk Uluata’nın temsil etmesine,

KARAR NO 376: TMMOB Milas İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri Serap Türker’in istifasının kabulüne,

KARAR NO 377: TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Emre Bulşu’nun istifasının kabulüne ve yeni Sekreter olarak Çevre Mühendisleri Odası Bingöl İl Temsilcisi Canfidal Boldaş’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Çevre Mühendisleri Odası Bingöl İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 378: TMMOB Hatay İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Riyad Önal’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 379: TMMOB Edremit İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Edremit İlçe Temsilcisi Yusuf Korar’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Edremit İlçe Temsilciliği tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 380: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’nın, Ankara ili, Çankaya ilçesi 2504 Ada, 12 parselde, tapu pafta No:211 olan 275 metrekare bağımsız birim alanlı kargir apartman niteliğinde Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apartmanı, No: 14/13 adresinde bulunan 13 No’lu bağımsız bölümün Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasına adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İrfan TÜRKKOLU ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman üyesi Ferhat YAŞAR’ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 381: TMMOB Maraş Depremleri Raporunun basımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 382: TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi ile Karçal firması arasından imzalanan sözleşmenin yenilenmesi konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 383: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Suriye uyruklu Bilgisayar Mühendisi Othman YASSIN ALSABBAGH,

KARAR NO 384: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının  26 Ağustos 2023 Cumartesi günü Saat 14:30'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ(Katılmadı), Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ(Katılmadı), Şevket DEMİRBAŞ, Ö. Ersin GIRBALAR(Katılmadı), Onur GÖKULU(Katılmadı), Hüsnü MEYDAN(Katılmadı), Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL(Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK(Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN(Katılmadı), Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR