Toplantı Kararları

Toplantı No:

24

Toplantı Tarihi:

04.11.2023

Toplantı Saati:

17:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 417: TMMOB Bursa Kent Sempozyumunun 5-6 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 418: TMMOB Adana Kent Sempozyumunun 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 419: TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın, Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin Orman, Orman Endüstri Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik’in 15. maddesinin birinci fıkrasına (g), (ğ), (i) bentleri eklenmesine ilişkin kısmının; Orman, Orman Endüstri Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in 6. maddesinin Orman, Orman Endüstri Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik’in 16. maddesinin birinci fıkrasına (ç), (d), (g) bentleri eklenmesine ilişkin kısmının; Orman, Orman Endüstri Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin Orman, Orman Endüstri Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik’in 67. maddesinin başlığında değişiklik yapılmasına ilişkin kısmı ile üçüncü fıkra eklenmesine ilişkin kısmının; Orman, Orman Endüstri Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in 9. maddesinin Orman, Orman Endüstri Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik’in 68. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin kısmının; Orman, Orman Endüstri Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in 11. maddesinin Orman, Orman Endüstri Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik’in 74. maddesine üçüncü fıkra eklenmesine ilişkin kısmının çıkartılarak kabulüne ve gerekli şekli düzenlemelerin yapılarak Hukuk Müşavirinin uygun görüşleri doğrultusunda Resmi Gazetede yayımlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,  

KARAR NO 420: Bursa İli, Mustafakemalpaşa ilçesi, Güllüce Mahallesi, 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Güllüce Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına konu 1119, 2660, 2662, 2764, 2812, 2814, 2815, 2824, 2826, 2925 ve 2926 parsellere ait plan sınırlarının içinde kalan ve ifraz sonucu ortaya çıkan 2931, 2932, 2933 parsel sayılı mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait taşınmazların pazarlık usulüyle satışına ilişkin ihaleye dava  açılması için TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 421: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Yemen uyruklu Bilgisayar Mühendisi Abdulsalam Abdullah Ali Ali AL-ROAS, İran uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mohammadreza KHORASANCHIAN, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Khayal HUSEYNOV, Mısır uyruklu Yazılım Mühendisi Seileldin ELZOGHBY, Afganistan uyruklu İnşaat Mühendisi Mirzamohammad NAZARI, Irak uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi İbrahim Abdulsattar Ahmed AHMED, Yunanistan uyruklu Mimar İrfan RIZGKITS, Türkmenistan uyruklu Makina Mühendisi Ahmet MUHAMMEDOV,

KARAR NO 422: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 25 Kasım 2023 Cumartesi günü Saat 14.00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ, Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M. Hanze GÜRKAŞ, Şevket DEMİRBAŞ, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ(Katılmadı), A. Deniz ÖZDEMİR, Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL, Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR