BİREYSEL / GERÇEK KİŞİLİK İÇİN FORM

BAŞVURU ÖNCESİ LÜTFEN OKUYUNUZ

Birliğimiz portalında yayınlanan raporlar, kitaplar,ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamayacaktır. Bu nedenle, başvurunuz öncesi talep ettiğiniz bilgi ya da belgenin TMMOB portalında bulunup bulunmadığını lütfen kontrol ediniz. Bilgi edinme talepleri, birliğimizde hâlihazırda bulunan bilgi veya belgeler ile sınırlıdır. Bu nedenle, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular yanında Kanun ve Yönetmelikte bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konulara ilişkin bilgi edinme başvurularına mevzuat gereğince olumsuz cevap verilecektir.

NOT: TC Kimlik Numaranızı http://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.