TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021

Etkinlik Tarihi

17.12.2021 - 18.12.2021

Etkinlik Saati

09:30 - 18:00

Etkinlik Yeri

MMO Eğitim ve Kültür Merkezi

Etkinlik İli

ANKARA

TMMOB Sanayi Kongresi 2021 Programı: 

1. GÜN

09.00-09.30 Kayıt

09.30-10.10 Açılış Konuşmaları

                Yunus YENER / MMO Yönetim Kurulu Başkanı

                Emin KORAMAZ / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

                Konuk Konuşmacılar

10.10-10.20 Ara

10.20-11.00 Açılış Oturumu: Pandemi Sonrası Başka Bir Dünya Mümkün mü?

                Prof. Dr. Korkut BORATAV

11.00-11.10 Ara

11.10-13.10  Pandemi, Bunalım ve Sonrasında Türkiye

                Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

                Sanayi Ne Kadar? Kimler Tarafından? Kimler İçin?

                Prof. Dr. Bilsay KURUÇ

                Pandemiden Çıkarılması Gereken Dersler

                Prof. Dr. Alpay AZAP

                Kamuda Kaynak Sorunu ve Çözümleri

                Hakan ÖZYILDIZ

13.10-14.00 Öğle Arası

14.00-16.30 Dünya ve Türkiye’de Sanayinin Genel Görünümü

                Oturum Başkanı: Nadir AVŞAROĞLU

                Prof. Dr. Oktar TÜREL

                Prof. Dr. Ebru VOYVADA

                Sektör Raporları ve Sektörlerin Değerlendirilmesi

                Dr. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ

                TMMOB Odalarından Gelen Raporlar

16.30-16.40 Ara

16.40-18.30 Kapitalizmin Yeşil Dönüşümü mü?

                Oturum Başkanı: Oğuz TÜRKYILMAZ

                Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Olarak Yeşil Dönüşüm

                Prof. Dr. Erinç YELDAN

                Sistemin Kapitalizmi Geliştirmeyi Amaçlayan Yeşil (?) Dönüşüm Programı Yerine, Enerjide Toplum Yararını Gözeten, Kamusal Planlama Temelli Demokratik Dönüşüm

                Oğuz TÜRKYILMAZ

                Kaldıraç Olarak Yeşil Dönüşüm

                Prof. Dr. Aykut ÇOBAN

                Dönüşümün Adaleti

                Bengisu ÖZENÇ

2. GÜN

10.00-11.00     Anket Araştırması Sonuçları:

                    Krizin Diğer Adı Pandemi ve Mühendisler

                    Doç. Dr. Serkan ÖNGEL

11.00-11.10     Ara

11.10-13.10     Emeğin Pandemideki Durumu

                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU

                    Pandemi ve Bölüşüm

                    Mustafa SÖNMEZ

                    Pandemi ve Kadın Emeği

                    Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU

                    Pandemi Döneminde Sosyal Politika Uygulamaları

                    Doç. Dr. Aziz ÇELİK

                    Sermayenin Emek Üzerindeki Tahakkümünü

                    Yoğunlaştıran Bir Süreç Olarak Pandemi

                    Doç. Dr. Hakan KOÇAK

13.10-14.00     Öğle Arası

14.00-16.00     Güç Mücadelesinin Önemli Bir Ekseni Olarak Teknoloji

                    Oturum Başkanı: S. Melih ŞAHİN

                    Teknoloji Ekseninden ABD-Çin Hegemonya Mücadelesi

                    Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU

                    Prometheus'un Yeniden Zincirlenmesi: Modern

                    Zamanlarda Sermaye Birikimi ve Teknoloji

                    Prof. Dr. Serdal BAHÇE

                    Teknoloji, Üretim ve Emeğin Alternatifi: Salgın’ın

                    Gösterdikleri

                    Dr. Özgür NARİN

                    Platform Ekonomileri ve Dijital Tekelleşme

                    Dr. Anıl ABA

16.00-16.10     Ara

16.10-18.00     1961 Anayasasının 60. Yılında Planlama

                    Oturum Başkanı: Kaya GÜVENÇ

                    1. Sanayi Planı-Nasıl Bir Miras Devralındı

                    Dr. Serdar ŞAHİNKAYA

                    24 Ocak Kararlarına Kadar Kalkınma Planları

                    Doç. Dr. Ali SOMEL

                    IMF Güdümünde Planlama

                    Prof. Dr. Oğuz OYAN

                    Neoliberal Düzende Planlama ve Seçenekler

                    Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ

18.00        Kapanış