ANKARA'DA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUNLARI VE ÖRGÜTLENMESİ FORUMU YAPILDI

28.04.2015

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından 25 Nisan 2015 Cumartesi günü, iş güvenliği uzmanlarının sorunları üzerine çözüm önerileri ve örgütlenme konularının tartışıldığı “İş Güvenliği Uzmanları Forumu” düzenlendi.

9-10 Mayıs 2015 tarihinde Ankara`da düzenlenecek olan TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı için hazırlık olarak düzenlenen forumun açılışında TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu adına Özer Akkuş konuştu.

İş cinayetleri, iş kazalarının artık ülkemizin kaçınılmaz ve acı bir gerçeği olduğunu söyleyen Akkuş, yasal düzenlemelerin yapıldığı ancak bu düzenlemelerin kadar yeterli, ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi olduğunun tartışma konusu olduğunu belirtti. Forumda özellikle tartışılacak konunun iş güvenliği uzmanlarının sorunları, meslek hayatında karşılaştıkları gerçekler olduğunu belirten Akkuş sözlerine "iş güvenliği uzmanları, şu anda ülkemizin günah keçisi durumundalar biraz ve çok ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de, iş güvenliği uzmanlarının sorunlarıyla ilgili ve aynı zamanda iş cinayetleri, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili 9-10 Mayıs tarihlerinde, Ankara`da kurultay gerçekleştirecek. Bu kurultay öncesi hemen hemen her ilde ön forumlar, ön tartışmalar, ön toplantılar gerçekleştiriliyor. Bu ön tartışmalar ve toplantılarla 9-10 Mayıs`ta aslında bir yol haritası belirleyeceğiz. Belirleyeceğimiz yol haritasında temel başlıklarımız; iş güvenliği uzmanlarının sorunları, mesleki hayatları, yasal mevzuatları ve buna dair biz ne yapabiliriz, iş güvenliği uzmanları neleri yapabilir, nasıl örgütlenebilir ve kendi çalışma hayatlarına dair kendi düzenlemelerini nasıl gerçekleştirebilirler. Buradaki konuşmalar, dile getirilen fikirler, tartışmalar ve sizin ortaya koyacağınız katkılar bizler için çok önemli. Çünkü biz, bu bilgiler ve katkılarla, yani aslında sorunun muhataplarının soruna dair tespitleriyle kurultaya gideceğiz" diye devam etti.

Özer Akkuş`un ardından İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Kaygusuz program hakkında bilgi verdi ve "Uzmanların Eğitimi, Uzman Sayısındaki Artış, İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Biçimleri, İSGB`ler, OSGB`ler, Danışmanlık Büroları, Çalışma Alanındaki Genel Sorunlar, Sorumluların Açıklamaları, Mevzuat Değerlendirmesi ve Sahadaki Kuralsızlıklar" konularında genel çerçeve çizecek bir sunum yaptı.

Sunumun ardından forum, divan başkanlığını Makine Mühendisi Bedri Tekin`in yaptığı, Makine Mühendisi Metin Yücel, Kimya MühendisiRuhi Öktem ve Maden Mühendisi İsmail Fatih Özkan`den oluşan heyet ile soru ve cevaplar eşliğinde devam etti.