ANTALYA İKK: BAŞKA ANTALYA YOK!

03.08.2021

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Antalya başta olmak üzere ülkemizin birçok kenti saran orman yangıları ve Orman yangınlarının başladığı 28 Temmuz 2021 tarihinde Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanlığı onayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine 3 Ağustos 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

KENTİMİZDE YAŞANAN ORMAN YANGILARI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Antalya başta olmak üzere ülkemizin birçok kenti orman yangıları ile mücadele etmeye devam etmektedir. Manavgat’ta başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınlarının kontrol altına alınamaması ne acıdır ki birçok canlının yok olmasına, ekolojik tahribata, can ve mal kaybına sebep olmaya devam etmektedir.

Çevre felaketlerinin yaşanma sıklığının ve tahribatının her geçen gün artmasıyla birlikte, günlerdir her yerimizi saran Orman Yangınları ile mücadelede, Kurumlarımız arasındaki gerekli koordinasyonun olmadığını,  yanan alanlarımız için gerekli hava desteğinin sağlanamadığını üzülerek takip ediyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir’ dediği kentimizin alevlerle mücadelesine yeterli destek sağlanmıyor. İlçe ilçe yayılan yangının yerleşim yerlerine bile ulaşması sebebiyle halk tahliye ediliyor. Can kayıplarımız, kaçmaya çalışırken yanarak ölen hayvanlarımız ve yeşilin siyaha döndüğü ormanlarımız bizleri neden bu felaketlere karşı önlemler alınmadı sorusunu sorduruyor.

Orman yangınlarının tam da başladığı gün 28 Temmuz 2021 tarihinde Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanlığı onayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 1’inci maddesinde, Kültür ve Turizm gelişme Bölgeleri dışında kalsa bile orman arazilerinin kamu yararı kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabileceği belirtilmiştir.

Bu Yasa değişikliği ile Ülkemizin dört bir yanında yanan yangınların yok ettiği “Orman Alanları”mızın, ne yazık ki başka bir amaç ile özel/tüzel kişilere tahsisinin yapılmasının yolu açılmıştır. Unutulmamalıdır ki doğanın dengesinin bozulması başka felaketleri de beraberinde getirmektedir.

Turizm Teşvik Kanunu Değişikliği, Ulusal mevzuata ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Uygulamaya geçmesi halinde Türkiye’nin doğal alanları, hassas ekosistemleri, biyolojik çeşitliliği tehlike altına girmektedir. Böyle bir felaketin ardından , yansa da, orman niteliğini kaybetse de orman sınırlarımız hiçbir şekilde değişmemeli, orman alanları ormanlaştırılmalıdır. Gelecek nesillere yine orman olarak bırakılmalıdır. Hiçbir yarar, ormanın getirdiği yararların ötesinde olamaz.

İklim felaketlerinin yıkıcılığının her geçen gün artacağı bilimsel bir gerçektir. Yakın gelecekte iklim değişikliği nedeniyle büyük göçlerin gerçekleşeceği ve iklim savaşlarının yaşanacağını tüm dünya kabul etmiş durumdadır. Ülke olarak her türlü olumsuz duruma hazırlıklı olmak zorundayız. Bütün bu yaşadığımız ve hala süren felaketten ders alarak öncelikle daha önce de yaşanan ve giderek yıkımı artacağı da bilinen“Yangınlarla” mücadele için yeterli sayıda ve kapasitede hava desteği sağlayabilecek yangın filosu kurmalıyız. Atatürk’ün kurduğu Türk Hava Kurumu’nu yeniden canlandırmalıyız.

Kentimizin yangınlara, hortumlara, çevre tahribatına karşı korunması için tüm kurum ve kuruluşları göreve çağırıyoruz.

Başka ANTALYA yok!

TMMOB ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU