BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLENLER İŞLERİNE İADE EDİLSİN

24.05.2017

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, açığa alınan emekçilerin ivedilikle işlerine iade edilmeleri ve Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın açlık grevi sonucu gözaltına alınmaları ve ardından tutuklanmalarına ilişkin 24 Mayıs 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLENLER İŞLERİNE İADE EDİLSİN

Süreklileşmiş bir OHAL ve baskı rejimi içerisinde demokratik hak ve özgürlüklerin giderek yok edildiği günlerden geçmekteyiz. Hukukun ayaklar altına alındığı OHAL yönetiminde çıkarılan KHK’lar ile on binlerce insan muhalif kimlikleri dolayısı ile gerekçe dahi gösterilmeden işlerinden atılarak mağdur edilmiştir. Demokrasinin kalan kırıntılarının da yok edildiği KHK uygulamaları ile mağdur edilenler açlık ile terbiye edilmeye çalışılmaktadır. Hukukun işlemediği bu süreçte hiç kimse hakkını koruyamamaktadır. Hukuk askıya alınmış ve KHK’lar ile yaratılan adaletsizliğe boyun eğilmesi istenmektedir.

Suçsuz yere ihraç edilen ve açığa alınan emekçilerin haklı demokratik tepkilerine dahi tahammül edilmemektedir. Mağduriyetin giderilmesi ve işlerine iade edilmeyi isteyenlerin haklı talepleri görmezden gelinirken şiddet içermeyen masum hak arama eylemleri baskı ve zor ile engellenmektedir. Açlık grevi, oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak isteyenler orantısız şiddet eşliğinde gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Demokratik hak arama kanalları şiddet uygulanarak kapatılmaktadır.

Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın işlerine geri dönmek için yapmış olduğu açlık grevi ve bu taleplerin karşılanmasını isteyen destek eylemlerine yapılanlar asla kabul edilemez. Sağlık örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda iki eğitimcinin durumlarının kritik eşikte olduğu ve hayati risk içerdiği belirtilmişken gözaltına alınmalarını ve ardından tutuklanmalarını kınıyoruz. Yapılması gereken hukuksuzlukta ısrar edilmesi değil Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarına ve işlerine kavuşmalarının sağlanmasıdır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grev yaptığı Yüksel Caddesinde bulunana İnsan Hakları Anıtı çevresi ve cadde üzerinde sıkıyönetim uygulanmaktadır. Abluka altına alınan caddeden insanların geçmesi, işlerine gitmeleri, alışveriş yapmaları engellenmektedir. Kimsenin açıklama yapmasına izin verilmemekte, milletvekillerine dahi şiddet uygulanmaktadır. Tüm bunların yaşandığı yerde bulunan anıt İnsan Haklarını temsil etmektedir. Ancak anıtın önünde yapılanlar insan hakları düşmanlığından başka bir şey değildir. Ankara’nın göbeğinde İnsan Hakları Anıtı önünde yaratılan tablo ülke demokrasimizin geldiği yer itibari ile bir utanç tablosudur. Bu rezalete bir an önce bir son verilmeli, cadde yaya trafiğine açılmalı ve uygulanan şiddet durdurulmalıdır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin karşılanması için yetkililere çağrıda bulunan emek ve meslek örgütlerinin organize ettiği basın açıklamalarına karşı yapılanlar ise diktatörlüğün ulaştığı boyutu göstermektedir. Ankara’da emek ve meslek örgütlerinin çağrısı ile Sakarya Caddesinde yapılmak istenen açıklama şiddet kullanılarak engellenmiş, plastik mermi ve gazlar ile saldırılmış, insanlar gözaltına alınmıştır. İstanbul’da da aynı uygulama hayat bulmuş açıklamalara orantısız müdahale edilmiş ve gözaltılar yaşanmıştır. Aralarında üyelerimizin ve Birliğimize bağlı Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selin Top’un da bulunduğu yurttaşlarımız gözaltına alınmıştır. Ankara’da ve İstanbul’da yaşanan saldırıları kınıyoruz. İnsan hayatına, demokrasiye ve insan haklarına karşı gösterilen bu düşmanca tutum bizleri teslim alamayacaktır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

OHAL ve KHK hukuksuzluğu karşısında susmayacağımızı, emek ve meslek örgütleri ile dayanışma içerisinde baskılara karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. OHAL kaldırılmalı, KHK’lara son verilmeli, hukuksuzca ihraç edilen emekçiler işlerine bir an önce iade edilmelidir.

 

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı