BMO: HEKİMLERİMİZİN VE SAĞLI K EMEKÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ

14.03.2022

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Bu topraklar tıbbın babasının doğduğu, Lokman hekimlerin yüzyıllardır var olduğu topraklardır. İnsanlığın sağlığı Hipokrat okulundan çıkan hekimlerin ellerindedir. Biliriz ki o kutsal meslek için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar, üstün bir başarı ve dikkat gösterdiler ve hiçbir ırk, yaş, cinsiyet, kimlik ya da coğrafi konuma bakmaksızın ve ayırt etmeksizin bu mesleğin gereğini yerine getirebilmek için yemin ettiler.

• Biz sizlerin sadece pandemi değil, yaşamın olağan günlerinde bile ne kadar zor şartlarda çalıştığınızın farkındayız,
• Biz sizlerin o mesleği edinmek ve hakkı ile yerine getirmek için nasıl çalıştığınızı biliyoruz,
• Biz sizlerin yerini doldurmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz,
• Biz sizlere sadece sağlığımızı kaybettiğimizde değil her zaman gereksinim duyduğumuzu biliyoruz,
• Biz diğer tüm emekçi insanlar gibi sizlerin haklarınızın verilmediğinin farkındayız.

Değerli hekimler, değerli sağlık çalışanları; “hakkınız ödenmez” diyip hakkınızı ödemediler, sizlere karşı yapılan şiddeti önleyemediler, performans adı altında mesleğinizi piyasacı bir sistemin parçası haline getirdiler, hastaneleri şirketleştirdiler, mesleğinizi itibarsızlaştırmak için var güçleriyle söylem ürettiler. Bunların hepsinin farkındayız.

Biz Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak 14 Mart Tıp Bayramınızı inançla ve umutla kutluyoruz, 14-15 Mart’taki Büyük G(ö)REV’inizi selamlıyoruz. Hiçbirimiz hiçbir yere çekip gitmiyoruz. Bu yaşanan karanlığı kararlı mücadelemizle ve dayanışma ile aşacağız, bu ülkeyi daha güzel, daha refah, daha eşit ve daha mutlu günlere birlikte taşıyacağız.

Hekimlerimizin ve Sağlık Emekçilerimizin Yanındayız!

Bilgisayar Mühendisleri Odası
5. Dönem Yönetim Kurulu