BURSA İKK'DAN NUH KÖKLÜ AÇIKLAMASI

20.02.2015

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 20 Şubat 2015 tarihinde Nuh Köklü'nün öldürülmesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

NEFRET SÖYLEMLERİ ÖLDÜRÜYOR, KAR BEYAZI KANA BULANDI

 

İçinde bulunduğumuz süreçte toplumsal yaklaşım bozukluklarının her geçen gün anlamsız bir şekilde nefret duygusuna dönüştüğü ülkemizde gün geçmiyor ki anlam veremediğimiz toplumsal travmalar, yaralanmalar, ölümler yaşanmasın,

İstanbul Kadıköy`de arkadaşlarıyla kartopu oynarken bir esnaf tarafından, dükkânının camına kartopu geldiği gerekçesiyle bıçaklanan gazeteci Nuh Köklü hayatını kaybetti.

Kar; güzelliği, temizliği, saflığı, barışı, çirkinliklerin örtüsünü simgeler. Kar soğuktan öldürür de... Ama kartopu bir oyundur...

Ne yazık ki, her geçen gün ölmenin daha kolay hale geldiği ülkemizde kar beyazı da kana bulandı. Düşmanlık duyguları köklendiriliyor.Evden çıkamayan, konuşamayan, gülemeyen, hak arayamayan, korku dolu ve mutsuz bir toplum yaratılmak isteniyor.

İşte bu cinayet de halkı birbirine düşman etmeye ve ayrıştırmaya yönelik sayısız eylemin ifadelerinden biri. "Benim esnafım gerektiğinde polistir!" söyleminin yarattığı bir nefret cinayeti. Ülkedeki hukuksuzluğun verdiği cesaretle deliliğe sığınıp,  sıradan bir davranış biçimi gibi işlenen bir öfke cinayeti.

Aklı başında, sağduyulu, insanca duygular taşıyan bir kişinin inanamayacağı bu canilik Nuh Köklü`yü de ölüm öncesinde acılarına rağmen şaşırtıp düşündürmüş, son sözleriyle bunu dile getirmiş:

 "Ne olur bu bir rüya olsun."

 

Okuldan evine giderken hunharca katledilen Üniversite Öğrencisi Özgecan ASLAN’ ın acısı tüm ülke insanını isyan noktasına getirdi.

Bu ülkede her gün kadınlar öldürülüyor, tecavüze uğruyor, şiddet görüyor, taciz ediliyor! 

Özgecan Aslan, 20 yaşında, okuyan, yaşayan, sokağa çıkan, toplu taşıma araçlarıyla ulaşım hakkını kullanan genç bir kadın, okulundan evine gitmek için bindiği minibüste katledildi. 

Sözün bittiği nokta….

6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin kanun etkin bir biçimde uygulanmalı; kadınların korunmasındaki bürokratik engeller kaldırılmalı; kadın katillerine indirimler uygulanmamalı; caydırıcı cezalar verilmeli; şiddet gören kadınlara psikolojik ve mali destek sağlanmalı; kadınların korunması için bütçeden yeterli pay ayrılmalı; İstanbul Sözleşmesi`nin uygulanması sağlanmalıdır.

 

TBMM’ de görüşülen İç Güvenlik Yasası "Görüşmelerin daha ilk saatlerinde İktidar milletvekillerinin muhalefet milletvekillerine çekiçli, bardaklı, tekme, tokatlı saldırısı gelinen noktada Türkiye gerçeğini açıkça göstermektedir. Ayrıca iktidarın yasa ile neyi amaçladıklarını da kanıtlamıştır.

Tasarı çok açık şekilde yükselen toplumsal muhalefete, sendikal örgütlenmelere, hükümet protestolarına, temel hak ve özgürlükler için yürüttüğü mücadeleye saldırı amacı gütmektedir. 

Yasa tasarısının birçok yönüyle Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olduğu görülmektedir. Her gün polisin gaz fişekleriyle, silahıyla, copuyla bir insanımızı yitirmekteyiz, Bu gün karşılaştığımız tüm bu olumsuzluklar İktidarın 14 yıllık baskıcı politikalarından dolayı toplumu sosyal patlama noktasına getirmiştir.  UYARIYORUZ Aynı politikalarla ısrar edilirse hiçbir kanunun bu patlamayı durduramayacağı tarihsel gerçeklikle sabittir

Artık düşlerden uyanma zamanı. Halkımızı birbirine düşman etmeye yönelik politikalarla yönetenlere, barış karşıtı açıklamalar yapanlara, gaz, tabanca, bıçak, taş, sopa, tekme gibi nefret eylemine girişenlere, ölümü ve cinayetleri sıradan hale getiren tüm sorumlulara "Artık uyanın!" diyoruz. Onları; gerçek sorumluluklarını üstlenmeye, nefret söyleminden vazgeçip insanca davranmaya, demokrasiyi geliştirmeye, barışı ve kardeşliği sağlayacak adımları atmaya davet ediyoruz ve tüm nefret söylemlerini kınıyoruz.

Kartopu oynarken katledilen Gazeteci Nuh KÖKLÜ anısına,

Tüm insanları Karanlığa Karşı Kartopu oynamaya davet ediyoruz,

 

 

TMMOB
Bursa İl Koordinasyon Kurulu