BURSA KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27.04.2015

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından bu yıl 5’ncisi düzenlenen "Kent Sempozyumu" 24-25 Nisan 2015 tarihlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde gerçekleştirildi.

"Kent Suçları ve Kent Mücadelesi" temasıyla düzenlenen ve iki gün süren sempozyum kapsamında 5 ayrı oturumda tarım, gıda, çevre, sanayi, enerji, mimarlık ve peyzaj, güvenli kent gibi başlıklarda kentin sorunları ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB İKK Sekreteri Remzi Çınar sempozyum aracılığıyla, mesleki etik çerçevesinde yanlış görülen konuların, bilimsel açıdan değerlendirilerek ilgililere aktarıldığını ifade etti.

Son yıllarda önemli tespitlerin yapıldığını belirten Çınar, “Bu sempozyumun önemi, tüm meslek odalarımızın ortak hareket etmesinden kaynaklanıyor. Geçmişte olduğu gibi bu sempozyumdan da çıkan sonuçları ilgililerle paylaşacağız. Bu yüzden de ayrı bir önem arz ediyor sempozyumumuz. Hatta buradan çıkacak sonuçlar 7 Haziran’da göreve gelecek olan milletvekillerimize de çalışmalarında ışık tutacaktır" diye konuştu.

Çınar, son yıllarda kentte yaşanan gelişmelere bakıldığında, kent mekanına yapılan baskının ciddi oranda arttığını ve kentte sağlıklı ve güvenli yaşamanın olanaklarının gittikçe azaldığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Termik santral projeleri, deprem bölgelerinde yapılaşma, korunan alanlarda yeşil alanların yok edilmesi, planlı alanlarda tarım alanlarının, rekreasyon alanlarının, yeşil alanların, yapılaşmaya tesis edilmesi, sanayi ve konutlaştırmaya açılması, su havzalarının ve su kaynaklarının alınır-satılır hale getirilmesi, turizm adı altında doğal ve kültürel alanların ticaret alanına açılması, tarihi eserlerin inşaat alanı olarak değerlendirilmesi, kentlerin anı değerlerinin geleceğe aktarılmaması ve bunların sonucunda toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirleten kullanımların artışı, plan değişiklikleri ile yoğunluğun gittikçe arması gibi yapıların göz önüne alındığında, her geçen gün sorunların büyüdüğü bir tablo ile karşı karşıyayız."

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da TMMOB’nin kent sempozyumları aracılığıyla kentlere ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerini bilim ve tekniğin ışığında konunun uzmanlarınca masaya yatırdığını ve kentlere ilişkin genel bir fotoğraf çektiğini anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç de sempozyumda belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.