ÇALIŞMA İZNİNDEN MUAF TUTULACAK TÜRK SOYLU YABANCILARA DAİR YÖNETMELİĞİN 3. MADDESİNİN 1. FIKRASI İPTAL EDİLDİ

12.08.2014

Danıştay 10. Daire, Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Türk Soylu Yabancılara Dair Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasını iptal etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Yunanistan uyruklu ve Türk soylu bir mühendis hakkında Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Türk Soylu Yabancılara Dair Yönetmelik uyarınca çalışma izni düzenlenmesine gerek bulunmadığına ilişkin 4.05.2009 tarih ve 23518 sayılı işlemi ve bu işlemin dayanağı olan 23.02.2009 tarih ve 14699 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Türk Soylu Yabancılara Dair Yönetmeliğin iptali istemiyle TMMOB tarafından açılan dava sonucunda, söz konusu işlemin iptali ve yönetmeliğin 3. maddesinin 1 fıkrasının iptaline karar verildi.