ÇMO YÖNETİM KURULU’NDA DEĞİŞİKLİK

19.02.2015

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu’nun Yönetim Kurulu’ndan istifasıyla birlikte yeniden görev dağılımı yapıldı.

Başkan

Mert Güvenç

II. Başkan

Ozan Çıtır

Sekreter Üye

Betül Keskin Çatal

Sayman

Gökşin Tekindor

Üye

Canan Esin Köksal

Üye

S. Yeşer Aslanoğlu

Üye

Nilay Kaya