CUMHURBAŞKANI TORBAYI ONAYLADI

12.09.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Cumhurbaşkanının, "torba kanun" olarak bilinen 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"u onaylaması üzerine 12 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 

CUMHURBAŞKANI TORBAYI ONAYLADI

 

Cumhurbaşkanı, "torba kanun" olarak bilinen 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"u onaylanıp, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

AKP iktidarı; “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adı altında bir torba yasayı, 09 Eylül 2014 tarihinde TBMM’den geçirerek yasalaştırmıştır. Soma katliamı sonrası kamuoyuna “Soma Yasası” olarak lanse edilen tasarı, pek çok konuyu ve kanun maddesini kapsayan 148 madde olarak sonuçlandırılmıştır. Bu düzenleme ile 45 farklı kanunda değişiklik yapılmıştır.

Yasada, madencilik sektörü çalışanlarına yönelik birkaç pansuman tedbir dışında çalışma yaşamına yönelik hiçbir olumlu madde bulunmadığı gibi, asıl işlerin de taşeron marifetiyle yaptırılması sonucu taşeronluğu yaygınlaştıracak maddeler bulunmaktadır.

Torba yasa içindeki düzenlemelerle; meralar kentsel dönüşüme açılmıştır. Yargı kararlarını uygulamayan bürokratları korumaya yönelik düzenlemelerle hukuksuzluğa koruma kalkanı getirilmiş ve mahkeme kararlarını uygulama konusunda keyfilik yaratılmıştır. İnternete sansür getirilmesi, “milli güvenlik ve kamu yararının korunması” gibi yoruma açık bir gerekçeyle yasal hale getirilmiştir. Daha önce özelleştirilen ve kesinleşmiş yargı kararıyla kamuya iade edilmesi gereken Seydişehir Alüminyum, TÜPRAŞ, Kuşadası ve Çeşme Limanları ile Balıkesir SEKA fabrikalarına ait kararlar bu yasayla yok hükmünde sayılmıştır.

Belediyelere; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere düşük bedelle veya ücretsiz “taşınmaz” tahsisi yapabilme yetkisi verilmiştir. Bu sayede yandaş vakıflara kamu kaynaklarını aktarmanın önü açılmıştır.

Basında “en büyük af geliyor” diyerek cilalanan yasada sigorta primlerinin, idari para cezalarının, bazı vergilerin yeniden düzenlenmesi vardır. Yani af değil, borçların tahsili için yeniden düzenleme yapılmaktadır. Düzenlemeden daha çok çalışanlarının sigorta primlerini yatırmayan işverenler ve sermaye yararlanacaktır.

Yine çıkarılan vergi affıyla yandaş sermaye gruplarının vergi borçları silinerek kamu zarara uğratılmıştır.

Bunlarla beraber, yeraltı maden işletmesi çalışanlarının çalışma saatleri ve yıllık izinleri yeniden düzenlenmiş, emeklilik yaşı düşürülmüştür. Soma’da yaşamını yitirenlerin SGK’ya olan borçları silinmiş ve ailesinden bir kişiye kamuda istihdam olanağı getirilmiştir. Bu görece iyileştirmelerle diğer pek çok olumsuz maddenin kamuflajı sağlanmıştır.

Sonuç olarak bu torba yasa, Soma katliamı sonrası toplumda oluşan hassasiyet kullanılarak AKP iktidarının yıllardır uyguladığı neoliberal politikaların devamını sağlayacak metinlerden biridir. Çünkü bu yasa metni, çalışma yaşamını çalışanlar lehine düzenleyen bir metin değildir. Bu yasa metni, iş cinayetlerini, talanı, rantı önleyecek bir metin değildir, tam tersine hükümler içermektedir.

Bu torba yasa; ülkemizin, halkımızın, çalışanların yararına değildir ve mevcut sorunları daha da derinleştirecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı