DİRENEN AVUKATLARIN YANINDAYIZ!

08.07.2020

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" geri çekilmelidir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan meslek kuruluşları üzerindeki siyasi baskıya son verilmelidir. Direnen avukatlar ile dayanışma içerisindeyiz!