DİSK, KESK, TMMOB, TTB 16 MAYIS’TA SOMA'DA

07.05.2015

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasının birinci yıldönümü nedeniyle 16 Mayıs Cumartesi günü Soma’da yapılacak miting öncesi, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 7 Mayıs 2015 tarihinde İzmir’de bir basın toplantısı düzenledi.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nde yapılan basın toplantısına DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen katıldı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamada, duyarlı tüm yurttaşlar16 Mayıs’ta Soma’da tek yürek olmaya çağrıldı.  

Toplantıya katılan örgüt temsilcileri 16 Mayıs’ta gerçekleşecek buluşmanın işçi sınıfının uyanışında yeni bir aşama olacağına dikkat çekerek, İzmir ve Ege Bölgesi’nden on binlerce kişinin Soma’ya gelerek toplumsal tepkiye ortak olacaklarına inandıklarını söyledi.