DİSK-KESK-TMMOB-TTB: DİRENEN METAL İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ

07.05.2015

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Bursa bileşenleri, Bursa’da metal işçilerinin direnişiyle ilgili olarak 7 Mayıs 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması TMMOB Bursa İKK Sekreteri İbrahim Mart tarafından okundu.

RENAULT İŞÇİLERİNE YAPILAN SALDIRLARI KINIYORUZ!

DİRENEN METAL İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ

Bursa' da günlerdir, Renault ve Tofaş işçileri başta olmak üzere birçok fabrikadan binlerce metal işçisinin haklı direnişine tanıklık ediyoruz. Direnişçi metal işçileri, üyesi oldukları Türk Metal Sendikası ile MESS arasında bağıtlanan toplu sözleşmeye itiraz ediyorlar, haklarını talep ediyorlar, daha insani toplu sözleşme yapılması için Türk Metal Sendikasını uyarıyorlar, T. Metal – Patron işbirliğine tepki gösteriyorlar.

Direnişçi metal işçileri, günlerdir yaptıkları çeşitli uyarı eylemleri ile taleplerinin yerine gelmemesi durumunda, T. Metal Sendikasından istifa edeceklerini duyurdular. İşçilerin verdikleri süre 5 Mayıs 2015 tarihi itibarı ile doldu.

5 Mayıs sabah saatlerinde istifa etmek için Bursa Organize Sanayi içindeki parkta buluşan metal işçileri, T. Metal Sendikasının yönetici ve/veya temsilcileri olduğu ifade edilen bazı kişilerin saldırısına uğradılar.  Yapılan saldırıda, bazı işçilerin ve eylemi izlemek üzere parkta bulunan 2 gazetecinin yaralandığı görülmüştür. Bilindiği üzere, 2012 yılında T. Metal Sendikasından kitlesel olarak istifa eden Bosch işçileri de benzer şekilde saldırıya uğramış, birçok işçi de yaralanmıştı.

5 Mayıs gündüz vakti bunlar olurken, yine Renault fabrikasında, gece vardiyasında ise bazı işçilerin kart okutamaması üzerine işten atıldıklarının fark edilmesi üzerine işçiler fabrika önünde tekrar direnişe geçmişler, işten atılmaları protesto etmişlerdir. Fabrika yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda,

İşten atılan işçilerin geri alınması, T. Metal Sendikasından istifa eden hiç kimsenin işten atılmayacağına dair taahhütname alınması ve ücret konusunda tekrar görüşmek için işverene 15 gün süre verilmesi,

konuları üzerinde anlaşma sağlanarak, direniş sonlandırılmış ve 3 saatlik aradan sonra 6 Mayıs saat 03:00 gibi üretime tekrar başlanmıştır.

Bu direnişin sadece Renault işçisi ile sınırlı olmadığı, TOFAŞ, MAKO, COŞKUNÖZ gibi firmalarda çalışan metal işçilerinin de huzursuz olduğu ve T. Metal Sendikasından istifa etmeleri kuvvetle muhtemel görünmektedir.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki,

Direnişçi metal işçilerine karşı yapılan baskı, tehdit ve saldırıları, kabul edilemez ve kaygı verici olarak değerlendiriyoruz. Direnişçi Renault metal işçilerine yapılan saldırıları kınıyoruz.

Bu noktada, İşverenleri ve Türk Metal Sendikasını uyarıyoruz;

İşçilerin bir sendikaya üye olması, üyesi olduğu sendikadan istifa etmesi, başka bir sendikayı tercih etmesi, kısacası işçilerin kendi özgür iradesi ile istedikleri sendikayı belirlemesi, ANAYASAL BİR HAKTIR. Bu hakkın, her ne suretle olursa olsun engellemesi ANAYASAL BİR SUÇTUR.

  • İşçilere yapılan baskı, tehdit ve saldırılar sonlandırılmalıdır. 5 Mayıs 2015 tarihinde işçilere, saldıranlar ve bu saldırıları tertip edenler tespit edilmeli, haklarında yasal işlemler derhal başlatılmalıdır.

  • İşçilerin taleplerine kulak verilmeli, her koşulda diyalog sürdürülmeli, anlaşmazlık halinde hukuksuz yollara başvurulmamalıdır.

  • İşçilerin, bağlı bulundukları sendikadan “istifa etmeleri” nedeniyle işten atılmaları ya da başka bir cezaya tabi tutulmaları söz konusu olmamalıdır.

  • İşçiler, diledikleri sendikayı tercih etme konusunda özgür bırakılmalı, baskı, tehdit, şantaj vb. uygulamalardan uzak durulmalıdır.

Aksi halde, yaşanan / yaşanacak olumsuzluklardan dolayı,  işverenlerin ve T. Metal Sendikası yöneticilerinin sorumlu tutulacağı bilinmelidir.

Bizler, Bursa' nın Emek ve Demokrasi güçleri olarak,

konunun yakın takipçisi olduğumuzu,  

haksızlık karşısında direnen işçileri yalnız bırakmayacağımızı

ve işçilerle dayanışma içerisinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz...

 

07 Mayıs 2015 Perşembe, saat 13:00, BAOB Yerleşkesi

 

 

  • DİSK GÜNEY MARMARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

  • KESK BURSA ŞUBELER PALTFORMU

  • TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU

  • BURSA TABİP ODASI (BTO)