"EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!" KAMPANYASINA İLİŞKİN ÜYELERİMİZE MEKTUP

03.12.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 3 Aralık 2021 tarihinde tüm üyelerimize, "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyamız kapsamında bir mektup göndererek meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerilerimizi paylaştı.

Sevgili Meslektaşlarım,

Ülke tarihinin en ağır ekonomik ve siyasal sorunlarının yaşandığı zor bir dönemden, bitmeyen bir krizin içinden geçiyoruz. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında döviz kurundaki artışlarla patlak veren kriz, aradan geçen 3 yılı aşkın sürede katlanarak büyüdü.

Yıllar boyunca özelleştirme politikaları uygulandı. Üretimden uzaklaşıldı, sıcak paraya dayalı büyüme modeli benimsendi. Üretken sektörler yerine ranta dayalı sektörlere yatırım yapıldı. Halk, borçlanmaya ve kredi kullanımına yönlendirildi. Çılgın projeler ve gösteriş için devasa harcamalar yapıldı. İşsizlik rakamları tarihi rekorlar kırıyor. Milyonlar yoksulluk ve açlık sınırı altında çalışmaya mahkum. Hayat pahalılığı, temel beslenme ihtiyaçlarının dahi karşılanmasını engelleyecek boyutlara ulaştı.

Yaşanan derin krize bağlı olarak büyüyen işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler ve güvencesizlik, emeğiyle geçinen herkesi olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarını da çok yakından etkiledi.

Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB olarak, temel sorunlarımızın çözümüne yönelik “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz” başlığı ile bir kampanya başlattık. Bu mücadele süreci içerisinde ülkenin dört bir yanında açıklamalar, etkinlikler ve görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bazı başlıkları ön plana çıkararak sesimizin duyulmasını ve sorunlarımızın çözümünü sağlamaya çalışıyoruz.

Çözüm bekleyen acil sorunlarımız şunlardır:

  1. Genç mezunlarımızın en büyük sorunu olan işsizlik sorunu çözülmelidir, meslektaşlarımız diplomalı işsizlikten kurtarılmalıdır.
  2. Kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamı artırılmalı ve kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır,
  3. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir,
  4. SGK ile TMMOB arasındaki Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Denetim Protokolü yeniden yürürlüğe konulmalıdır,
  5. OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmelidir,
  6. Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden kamulaştırma yapılmalıdır,
  7. Toplum güvenliğinin sağlanması açısından zorunluluk olan kamusal ve mesleki denetimler yaygınlaştırılmalı, denetimsizlik ve serbestleştirme uygulamalarına son verilmelidir,
  8. Bireylerin kullandığı kredi ve kredi kartı borçlarının faizleri ile öğrencilerin kredi borçları silinmelidir,

Tüm meslektaşlarımızı TMMOB, bağlı Odalarımız ve İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız ile birlikte yürüttüğümüz bu mücadeleye katılmaya ve güç vermeye davet ediyorum.

Hepinize sağlıklı günler, umutlu yarınlar diliyorum.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı