EMO: KESİNTİ GEREKÇELERİ BELGELERLE KAMUOYUNA AÇIKLANMALI

05.08.2021

Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik kesintilerine ilişkin basın açıklaması nedeniyle bazı enerji bürokratları tarafından sosyal medya üzerinden EMO`ya ithamlarda bulunulması üzerine 5 Ağustos 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

KESİNTİ GEREKÇELERİ BELGELERLE KAMUOYUNA AÇIKLANMALI

Türkiye genelinde 2 Ağustos 2021 tarihinde eş zamanlı olarak elektrik kesintileri yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı saatler boyunca ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ne de ulusal elektrik sisteminin işletmesinden sorumlu Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tarafından kamuoyuna aydınlatıcı, bilgi, belge, rapor sunulmamıştır. EMO`nun yaptığı araştırma neticesinde elde edilen bulgular artan elektrik talebinin TEİAŞ tarafından anlık olarak karşılanamaması nedeniyle üretim – tüketim dengesinin sağlanamadığı ve bu nedenle dağıtım şirketlerinden 5.000 MW üzerinde bir kesinti yapmalarının istendiği şeklinde olmuştur. Nitekim; dağıtım şirketlerinin elektrik abonelerine SMS ile bilgilendirme gönderilerek TEİAŞ kaynaklı elektrik kesintilerinin yapılacağı bildirilmiştir.

EMO; aynı gün yaptığı açıklama ile, kuraklık ve aşırı sıcakların önceden bilindiğine vurgu yaparak, olası en yüksek tepe tüketim değerinin çok üzerinde 98.000 MW kurulu güce sahip olduğumuzu hatırlatmış ve teknik bir gerekçeden değil piyasalaştırılan elektrik sektöründe üretim şirketlerinin maliyetleri gerekçe göstererek aşırı fiyat talepleri nedeniyle bu kesintilerin yaşanmış olabileceğine vurgu yapmıştır. Nitekim; elektrik piyasa takas fiyatlarının bir yıl önce aynı döneme göre neredeyse iki katına çıktığı bu arada da 8 bin 500 MW kurulu güce yakın doğalgaz çevrim santrallarının, 5 bin MW kurulu güce yakın linyit santralının çeşitli gerekçelerle üretim dışı kaldığı veya düşük kapasitede çalıştırıldığı görülmüştür.

Kaldı ki ETKB tarafından 2 Ağustos tarihinde, kesintiler bittikten sonra yapılan açıklama kendi içerisinde çelişkiler içermektedir. EMO kamu kurumu niteliğinde bir meslek odasıdır. Halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlakı korumak, uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek bunları savunmak, kamuoyu oluşturmak, ilgilileri uyarmak ana görevi ve sorumluluğudur.

Mesele Türkiye genelinde elektrik kesintilerinin yaşanmış olmasıdır. EMO`nun çok büyük baskılara rağmen sektörde çalışan deneyimli üyelerinden edindiği bilgiler ile kamuya açık kaynaklardan tespit ettiği bilgi ve bulguları analiz ederek ulaştığı sonuçlar eleştirilebilir. Ancak Bakanlık yaşanan olayın bilgi, belge ve raporlarını soru işareti yaratmayacak şekilde kamuoyuna sunmak zorundadır. Kamuoyunun sosyal ve ekonomik hayatı zora sokan, ciddi mağduriyetler yaratan kesintilerle ilgili bilgi, belge ve raporları öğrenme hakkı vardır.

Bakanlığın teknik rapor ve belge paylaşarak kamuoyunu aydınlatmak yerine, her türlü bilgi ve belgeye ulaşma imkanı olan enerji yöneticisi konumundaki kamu görevlileri üzerinden yine belge ve rapor sunmadan, sosyal medya paylaşımları ile EMO`ya haksız ithamlarla saldırılması EMO`nun haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bakanlığın mevcut yönetim anlayışı ile, yeni kesintilerin olması da kaçınılmazdır. ETKB ve ilgili kurumlardan kesinti gerekçelerini somut belge ve raporlarla kamuoyuna açıklamalarını talep ediyoruz.

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde ve gündüz saatlerinde elektrik enerjisine talep artışı bilinen bir durumdur. Yıllık bazda oluşan en yüksek anlık ve saatlik (puant) talebin yaz aylarında ve gün içerisinde oluştuğu yıllardan beri bilenen bir gerçekliktir. Bu talebin karşılanması adına elektrik enerjisi üretiminde güneş potansiyelimizden olabildiğince yüksek seviyede yararlanabilmenin politik ve ekonomik altyapısı mutlaka oluşturulmalıdır. Ayrıca toplumsal faydayı göz önüne alan yeniden kamusallık politikaları ivedilikle gündeme getirilmelidir.

Saygılarımızla

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
47. DÖNEM YÖNETİM KURULU