ENGELLİ MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI SEMPOZYUMU 20-21 KASIM'DA...

05.06.2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Sekreteryası Peyzaj Mimarları Odasınca yürütülen "TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu" 20-21 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşecek. Sempozyum takvimine haberin devamından ulaşabilirsiniz.

 TMMOB Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Sempozyumu 2015

 

Sekreteryası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Odamızca yürütülen ve TMMOB`nin 43. Dönem Çalışma Programı`nda engelli meslektaşların sorun ve çözümlerine yönelik olarak yer verilen "TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu" 20-21 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşecektir.

 

20-21 Kasım 2015 tarihlerinde "Eşitlik için Empati" sloganıyla Ankara`da düzenlenecek olan sempozyum TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi`nde gerçekleşecekken, Düzenleme Kurulu‘nca hazırlık çalışmaları devam etmekte olan sempozyum çağrı metni ve takvimi aşağıdaki gibidir.

 

Sempozyum Çağrı Metni

 

       Öznesinde insan olan TMMOB ve bağlı meslek odaları, toplumsal yaşamı bütüncül olarak değerlendirmekte ve yaşamın sürdürülebilir kılınması için eşit bir yaşamın mutlak surette var olması gerektiğine inanmaktadır.

 

      Kentler emperyalizmin yaratmış olduğu hegemonya içerisinde birer yaşam alanından çok, hayatta kalmaya çalışılan alanlar haline gelmiştir. Sözde engelsizleştirme projeleri ise bazen rant sahiplerinin çıkarları doğrultusunda uygulanmış ve kentlerimiz bir kez daha engelli hale gelmiştir.

 

      Engelli bireyler, temel hizmetlerden yararlanmak için kırdan kentlere göç etmiş ancak kentlerde de yine aynı sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Göçlerin nedenlerinden birisi olarak nitelendirilebilecek sağlık hizmetleri, son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile piyasalaştırılmış, performansa dayalı olarak sürmesi sebebiyle hizmet kalitesi düşmüş, toplumun Anayasal hakkı olan sağlık hakkından arındırılmıştır.

 

     Her an; trafik kazaları, iş kazaları, kadına yönelik şiddet ve polis şiddetine bağlı engelli kalma riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir tablo ise tüm gerçekliği ile karşımızda durmaktadır. Yaşadığımız dönemde, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devlet tarafından üretilmeyen denetleme hizmeti kapitalistlerin insafına terk edilmiştir.

 

      Sonuç olarak ise binlerce iş cinayeti işlenmiş ve yine on binlerce işçi engelli birey haline dönüşmüştür. Ve yine ülkemizde artan polis terörüne maruz kalarak birçok vatandaş, hayatını kaybetmiş veya engelli birey olmuştur.

 
     Özellikle emperyalizmin küresel krizinin yaşandığı bu dönemde engelli bireylerin yaşadığı sorunlar giderek artmış, engellilerin çalışma yaşamını düzenleyen yasa, tüzük ve yönetmelikler neoliberal politikalar çerçevesinde hızlı bir değişikliğe uğramıştır. Engelli bireyler her geçen gün çeşitli hak gasplarıyla güvencesizlik kıskacına itilmektedir. Hemen hemen herkesin her an engelli olabileceği ülkemizde, pozitif ayrıcalıktan uzak, eşit ve özgür bireyler olarak yaşayacağımız engelsiz yaşamsal koşulların sağlanması gerekmektedir.

       20-21 Kasım 2015‘te Ankara‘da düzenleyeceğimiz TMMOB Engelli Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu "EŞİTLİK İÇİN EMPATİ" sloganıyla TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi‘nde gerçekleşecektir.

 

       Bu sorunlar hepimizin sorunlarıdır. Bu sorunların çözümlerini hep birlikte arayalım.  

 

       Düzenleyeceğimiz sempozyumda tüm paydaşlarımızla buluşmak dileklerimizle.

 

Herkes için erişilebilirlik çözümleri;
 

-Eğitim alanındaki sorunlar ve çözümler

-Mevzuat alanındaki sorunlar ve çözümler

-Uygulamada ki sorunlar ve çözümler

-Erişilebilirlikteki mekânsal sorunlar ve çözümler

 

      Konularında bildirilerinizi ve katılımınızı bekliyoruz…

 

TMMOB Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Sempozyumu 2015
Düzenleme Kurulu

 

Sempozyum Takvimi

 

Sempozyum bildiri özeti gönderme için son tarih    21 Nisan 2015*

Sempozyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi  6 Mayıs 2015*

Bildirilerin tam metinlerinin teslimi      23 Ekim 2015*

Engelli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Sempozyumu  20-21 Kasım 2015*

 

* Sempozyum takviminde olası tarih değişikliklerini ve Sempozyuma ait gelişmeleri TMMOB Peyzaj Mimarları Odası web sayfasından takip edebilirsiniz.

 

TMMOB Engelli Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu

Düzenleme Kurulu

Ayşegül ORUÇKAPTAN

Sempozyum Başkanı

Bahattin ŞAHİN

TMMOB

Ozan YILMAZ

TMMOB

Faruk SARIHAN

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Ege KASKA AKİT

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Aysel ODABAŞ USLU

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Berrin SİREL

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Gül SAYAN ATANUR

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Halil SÖNMEZ

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Ülkü DUMAN YÜKSEL

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Kenan DOĞAN

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Ercan DURSUN

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Ayşe BAYSAL

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Abuzer SARITAŞ

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası

Rıza SOYPAK

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Tuğba ARSLAN

TMMOB Mimarlar Odası

Burcu ERİCEKLİ  

TMMOB Orman Mühendisleri Odası

M. Taha BERBER

TMMOB Orman Mühendisleri Odası

Sultan KARASÜLEYMANOĞLU

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Yener ATASEVEN

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Harun KILIÇOĞLU

Sempozyum Sekreteri

 

 

 

TMMOB Engelli Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. M. Emin BARIŞ                      

Ankara Üniversitesi  

Prof. Dr. Tanay BİRİŞÇİ

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mine DEMİRSOY            

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hülagü KAPLAN             

Gazi Üniversites

Prof. Dr. Hülya KAYIHAN                  

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KOÇ                      

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Nusret Sefa KURALAY         

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. İlkden TAZEBAY                 

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Osman TUTAL                     

Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Aysel ODABAŞ USLU          

Ankara Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Gül SAYAN ATANUR     

Bursa Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Melih BELEVİ               

Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BENLİAY           

Akdeniz Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Berrin SİREL              

Çukurova Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ülkü DUMAN YÜKSEL  

Gazi Üniversitesi

Dr. Yener ATASEVEN                        

Ankara Üniversitesi

Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ           

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Dr. Oktan NALBANTOĞLU                 

Bilkent Üniversitesi

Dr. Nilay OĞULTÜRK                         

TMMOB Mimarlar Odası

Dr. İlkay DİNÇ UYAROĞLU                

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eser ATAK                                         

İzmir Konak Belediyesi

Vuslat BEKTAŞ                                 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Mustafa Taha BERBER                     

TMMOB Orman Mühendisleri Odası

Kenan DOĞAN                                  

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Ayhan EMEKLİ                                  

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Filiz HEKİMOĞLU                             

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Halil KUTLU                                      

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Özdal KUTLU                                    

TMMOB Mimarlar Odası

Yusuf Mert SÖNMEZ                         

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Hakan TAN                                       

TMMOB Orman Mühendisleri Odası