ENGELLİLERİN SORUNLARININ FARKINDAYIZ, BİRLİKTE AŞACAĞIZ!

03.12.2019

3 Aralık Dünya Engelliler nedeniyle engelli bireylerin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

ENGELLİLERİN SORUNLARININ FARKINDAYIZ, BİRLİKTE AŞACAĞIZ!

Ülkemiz, 14 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de, Birleşmiş Milletler Şartı’nda ilan edildiği gibi, insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları onuru, değeri, eşit ve devredilmez hakları dünyada özgürlüğün, adalet ve barışın temeli olarak kabul etmiştir.

Ancak ülkemiz, özellikle son yıllarda, kapitalist-emperyalist hegemonyanın yaratmış olduğu cendere içerisinde, bir yaşam alanı olmaktan çok, hayatta kalma mücadelesi verilen bir yere dönüşmüştür.

Gündelik yaşamın rutin yapısı engelli yurttaşlarımız için daha ağır sonuçlar doğurmaktadır. aKentlerimizin fiziki yapısından eğitime, sağlığa, ulaşıma ve çalışma yaşamına kadar tüm alanlar engelli yurttaşlarımız için bir yaşam zorluğudur. Kaldırımlar, yollar, merdivenler, kapılar, tuvaletler, taşıma araçları ve sayamadığımız daha nice şey aşılması gereken birer engel olarak karşılarına çıkmaktadır. Kimi zaman yaşadığımız mekanlarda bir yerden başka bir yere ulaşmak engelli yurttaşlarımız için imkansız hale gelmektedir. Oysa bu sorunların engelli yurttaşlarımız lehine çözülmesi mümkündür.

Mevcut sözleşmeler, yasa ve yönetmelikler engelli yurttaşlarımız lehine sonuçlar üretmekten uzak, yetersiz ve kağıt üzerinde düzenlemeler olarak kalmakta, engelliler adeta yok sayılmaktadır. Fiziksel çevrenin, kamu binalarının ve kamusal kullanım alanlarının engellilere uyumlu hale getirilmesi yükümlülüğü halen yerine getirilmemiştir. Bu adımların ciddiyetle atılmamış olmasını anlayabilmek mümkün değildir.

Yaşamın içinde olan kalıtsal hastalıklar, doğum anındaki zorluklar, farkına varılmayan çocuk hastalıkları, çevre sorunlarının yarattığı hastalıklar, iş kazaları, meslek hastalıkları, savaşlar ve saldırılar... Engelleri doğuran pek çok sebeple her gün iç içe yaşamaya devam ediyoruz. Ancak bu engelleri büyüten, hayatları ve kentleri yaşanmaz kılan bizleriz.

TMMOB olarak, engelli üyelerimizin sorunlarını dinlemeye, birlikte çözüm önerisi geliştirmeye her zaman hazır olduğumuzu, yaşanmaz kılmak yerine yaşatmak, yaşamı ise her zaman daha onurlu kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir kez daha kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı